FAQ

Antwoorden

1. Hoelang bestaat Home Instead Thuisservice al?

Home Instead Thuisservice is gestart in oktober 2011 en is onderdeel van een wereldwijd netwerk van onafhankelijke franchise ondernemingen. Sinds de start in 1994 is Home Instead Senior Care vanuit Amerika uitgegroeid tot een franchisenetwerk van circa 1000 zelfstandige thuisservice ondernemingen met vestigingen in 17 landen over de hele wereld.

2. Home Instead Thuisservice levert geen medisch-verpleegkundige diensten, wat houdt dit in? Welke diensten levert u niet?

Home Instead Thuisservice wil het mogelijk maken dat senioren thuis kunnen blijven wonen. Het accent ligt daarbij op het bevorderen van welzijn en het verhogen van de kwaliteit van leven van de senioren. We sluiten dus medisch-verpleegkundige zorg uit. Medische en verpleegkundige handelingen vallen onder de wet BIG. Deze wet schrijft voor dat professionals bekwaam moeten zijn. De medewerkers van Home Instead Thuisservice hoeven hieraan niet te voldoen. Uiteraard hebben wij ons eigen programma met betrekking tot kwaliteit en scholing. Wij leveren wel Persoonlijke Assistentie. Hieronder vallen de alledaagse levensverrichtingen (ADL) zoals ondersteunen bij eten, wassen, aankleden etc. Het accent ligt hierbij op ondersteuning en niet op het overnemen van de ADL functie. Met andere woorden meer coachend en begeleidend dan instrumenteel technisch. Wij kunnen senioren bijvoorbeeld helpen bij medicatie, maar alleen door herinneringen te geven.

3. Worden de services van Home Instead Thuisservice gedekt door de AWBZ of WMO?

Wij verrichten onze thuisservice diensten op particuliere basis. U dient zelf zorg te dragen voor de bekostiging van onze diensten. Wij verrichten geen diensten op basis van een CIZ indicatie AWBZ of de WMO voor zorg in natura. Indien u een PGB heeft waarover u vrij kunt beschikken kunt u dit wel aanwenden.

4. Waarin onderscheidt Home Instead Thuisservice zich van bestaande zorgaanbieders?

Home Instead Thuisservice huldigt het uitgangspunt 'welzijn gaat voor de zorg'. Wij zijn ervan overtuigd, en dat wordt door onderzoek bevestigd, dat wanneer senioren zich goed voelen in de eigen woonomgeving, in de nabijheid van betekenisvolle anderen, de zorgconsumptie drastisch terugloopt. Met Home Instead bedoelen we dus letterlijk thuis, in plaats van zorg in andere woonvoorzieningen, verzorgingshuis of verpleeghuiszorg met het accent op het verbeteren van de kwaliteit van leven.

5. Waarom kies ik voor Home Instead Thuisservice?

Wij doen de dingen die u wenst, op de wijze zoals u dat wilt. Het accent ligt daarbij niet alleen op de taak maar ook op de relatie met de CAREGiver. Ons doel is deze taken samen met u uit te voeren en daarbij een sfeer te creëren waarin u ook een relatie kunt opbouwen met onze CAREGivers. Het zogenoemde 'stopwatch bezoek', zoals dat vaak wordt uitgevoerd in de thuiszorg, is bij ons uit den boze.

6. Hoe screent Home Instead Thuisservice de CAREGivers?

We zijn streng met de selectie van medewerkers. Zij moeten een onberispelijke staat van dienst hebben. Wij checken meerdere referenties. We vragen een verklaring van goed gedrag. In het sollicitatieproces volgen meerdere gesprekken op basis van een uitgebreide vragenlijst.

7. Hoe traint Home Instead Thuisservice de CAREGivers?

Iedere CAREGiver volgt verplicht een oriëntatie- en een basistraining. Afhankelijk van de wensen en behoeften kunnen specifieke vervolgtrainingen gevolgd worden. Bijvoorbeeld een training in het begeleiden van senioren met dementie. Alle trainingen worden gegeven door intern opgeleide trainers.

8. Wie betaalt de CAREGivers?

Alle CAREGivers zijn in dienstbetrekking bij Home Instead Thuisservice. Home Instead Thuisservice is verantwoordelijk voor betaling van salarissen en belastingen.

9. Is het altijd dezelfde CAREGiver die ingeroosterd wordt bij mij thuis?

Ja, in principe wordt altijd dezelfde CAREGiver ingeroosterd. We hebben wel altijd een back-up mocht dit nodig zijn, bijvoorbeeld tijdens vakantie of bij ziekte van uw CAREGiver. Indien u veel uren afneemt, wordt er met een team van CAREGivers gewerkt.

10. Wat als ik en mijn CAREGiver niet overeenkomen?

Een belangrijk aspect van onze dienstverlening is het opbouwen van een persoonlijke relatie met u. Daarom stemmen we de interesses en talenten van de CAREGiver af op uw wensen en behoeften. Wij hebben een systeem ontwikkeld waarin we deze informatie van al onze CAREGivers en klanten opnemen om zo al vooraf een selectie te kunnen maken. Door op een regelmatige basis contact met u te houden, proberen we zo snel mogelijk eventuele problemen op te lossen. Mocht u ondanks het zorgvuldig in kaart brengen van de profielen onvoldoende aansluiten met uw CAREGiver, dan zorgen wij zo snel mogelijk voor een introductie van een nieuwe CAREGiver.

11. Hoe snel kan Home Instead Thuisservice een CAREGiver bij mij thuis inzetten?

Wij zijn flexibel ingesteld en kunnen in afstemming met u snel tot actie komen. Wel willen wij zeker zijn dat er een juiste match is tussen u en onze CAREGiver, dit is een zorgvuldig proces.

12. Levert Home Instead Thuisservice ook diensten in een (zorg)instelling?

Ja, dit doen we. De overeenkomst blijft tussen u en Home Instead Thuisservice, wij gaan geen overeenkomst aan met de (zorg)instelling.

13. Welke informatie houdt u bij van mij als klant?

Wij houden een klantenlogboek bij voor elke klant. Dit is en blijft uw eigendom en is altijd in uw huis aanwezig. Dit is een communicatie kanaal voor u, uw familie, de CAREGivers en het supportteam van Home Instead Thuisservice.

14. Hoe kan ik Home Instead Thuisservice opdracht geven om te starten?

U kunt contact opnemen via het emailadres of het telefoonnummer van de betreffende vestiging. Het supportteam staat 24 uur per dag 7 dagen per week voor u klaar om u van informatie te voorzien en uw vragen te beantwoorden. In een oriëntatiegesprek inventariseren wij samen met u uw wensen en behoeften. Wij leggen dit vast in een schriftelijke overeenkomst. Onze dienstverlening start zodra de overeenkomst ondertekend is.