Franchisenemer worden

Home Instead Franchise!

Het Home Instead Senior Care franchise concept is ontstaan in 1994 in Omaha in de Verenigde Staten van Amerika aan de keukentafel van de familie Hogan. Sinds die tijd is het concept uitgegroeid tot ruim 1000 franchise ondernemingen in 18 landen verspreid over de hele wereld met een omzet van circa $1 miljard. Hiermee is Home Instead ’s werelds grootste en meest succesvolle Home Care franchise onderneming.

Eind 2011 is het concept onder de naam Home Instead Thuisservice door de zorgondernemers Eric Kindt, Laurens de Goeij en Bas Steenbergen in Nederland geïntroduceerd om daarmee te kunnen voorzien in een groeiende behoefte van senioren in Nederland naar individuele, op maat gemaakte, niet medische dienstverlening om zo lang als mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Begin 2012 is gestart met de eerste eigen vestiging in de regio Zuid- Kennemerland. Per 1 januari 2013 is gestart met de eerste franchise vestiging in Nijmegen, gevolgd door vestigingen in Zeist, Eemland en Rotterdam boven de Maas e.o. Doelstelling is om in de komende 6 jaar uit te groeien tot een landelijk dekkend netwerk van 40-50 franchise ondernemingen.

Kansen voor zorgondernemers!

De zorgmarkt in Nederland is erg in beweging. Er is een aantal duidelijk waarneembare ontwikkelingen. Het aantal 65+ senioren is op dit moment circa 2.4 miljoen en zal in de komende decennia verdubbelen. Deze senioren willen het liefst zo lang  mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving blijven wonen. Er is een toenemende vraag naar individuele, op maat gemaakte, ondersteuning in deze thuisomgeving. Senioren en hun kinderen zijn ook bereid hiervoor te betalen. De overheid moet als gevolg van noodzakelijke bezuinigingen de collectieve zorgvoorzieningen vanuit AWBZ en WMO beperken en stelt dat de individuele burger meer zelf moet gaan betalen voor de gewenste voorzieningen. Er wordt een toenemend beroep gedaan op mantelzorgers, doch een zeer groot deel van deze mantelzorgers is nu al overbelast.

Door dit alles ontstaat een ‘nieuwe groeimarkt’ voor dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn aan senioren. De bestaande traditionele (thuis)zorginstellingen hebben grote moeite  zich aan deze wijzigende vraag aan te passen. Dit biedt kansen voor nieuwe initiatieven! Home Instead Thuisservice zet hierop in en heeft als doel een toonaangevende speler met een landelijke dekking te worden in deze markt.