Thuisservices voor senioren

Nederland vergrijst in snel tempo. Het aantal senioren zal in de komende decennia bijna verdubbelen. Om de zorgverlening aan ouderen betaalbaar te houden wordt het Nederlandse zorgstelsel ingrijpend vernieuwd. Niet alleen zal de Nederlandse burger, ook de senior, steeds meer zelf verantwoordelijk zijn voor het organiseren van benodigde zorg en ondersteuning. Ook het aanbod voor ouderen zal beter op de wensen en behoeften moeten worden afgestemd. Huidige, sterk op zorg georiënteerde voorzieningen voor senioren voldoen daar in veel gevallen niet meer aan. Uit onderzoek blijkt bovendien dat steeds meer senioren niet meer willen verhuizen naar een woonvoorziening of verzorgingshuis. Zij willen graag zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde thuisomgeving blijven wonen en hun leven invullen zoals zij dat willen.

Thuisservice in actieHome Instead Thuisservice sluit hierbij direct aan. Wij maken het mogelijk dat senioren zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en leven in hun vertrouwde woonomgeving. Het accent ligt daarbij op het bevorderen van welzijn en het verhogen van de kwaliteit van leven. Ook wanneer zelfstandig wonen, als gevolg van functieverlies door het ouder worden, een moeizame opgave wordt. Eenzaamheid kan bijvoorbeeld een aanleiding zijn dat u samen met iemand anders activiteiten wilt ondernemen of zomaar een praatje wilt maken. In dergelijke gevallen kunt u een beroep doen op onze thuisservices.

Mogelijk herkent u als mantelzorger een dergelijke situatie bij uw ouder(s) en ervaart u binnen uw eigen gezin stress omdat de zorg voor uw vader of moeder u dagelijks in beslag neemt. Home Instead kan u bij deze problemen ondersteunen met diverse niet-medische servicediensten door professioneel opgeleide CAREGivers.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar om u bij te staan.