Vestigingen bij u in de buurt

Home Instead Thuisservice is een franchisenetwerk van zelfstandige thuisservice-ondernemingen. De lokale franchisenemers organiseren de dienstverlening dicht bij de senioren. Zij zorgen voor de training van hun CAREGivers, selecteren voor elke klant zorgvuldig de juiste CAREGiver en verzorgen de planning en kwaliteitsbewaking. 

Op dit moment bestaat het netwerk in Nederland uit acht vestigingen: in de regio's Amsterdam, Arnhem, Eemland, Eindhoven, Delft, Den Bosch, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Zeist, en Zuid-Kennemerland. De komende jaren zal dit aantal groeien naar ongeveer vijftig franchisevestigingen, zodat een landelijke dekking ontstaat.

Getrapte zorg
De lokale vestigingen werken ook samen met andere ondersteuners. Allereerst natuurlijk met familieleden die mantelzorg verlenen en daarnaast, waar dat relevant is, met wijkverpleegkundigen, medewerkers welzijn en andere zorgverleners. Bij complexe en medisch-verpleegkundige zorgvragen ligt de coördinatie bij professionals zoals de wijkverpleging. In andere situaties (zo'n 80%) stelt het lokale supportteam van Home Instead Thuisservice met de klant en de mantelzorger een persoonlijk team samen volgens een 'getrapt zorgmodel' (wonen – welzijn – zorg), afgestemd op de eigen behoeften, niet meer en zwaarder dan noodzakelijk. Centraal daarbij staat dat de klant beslist over tijdstip en duur van de dienstverlening, wie de ondersteuning uitvoert en de voorwaarden waaronder.

Als u interesse heeft in onze dienstverlening, neem dan contact op door hiernaast te klikken op de vestiging van uw keuze.

Als er nog geen vestiging van Home Instead Thuisservice direct bij u in de buurt is, neem dan contact op via info.franchise@homeinstead.nl of via (023) 82 00 912. Wij zullen dan met u bekijken of wij u toch van dienst kunnen zijn.