Home Instead Thuisservice Den Haag sluit zich aan bij het Netwerk Dementie Haaglanden van de Stichting Transmurale Zorg

Terug naar overzicht

Groot nieuws! Na verschillende gesprekken en het doorlopen van alle benodigde stappen was het op 2 juni j.l. zo ver… Het officiële tekenmoment tussen Tim Schwencke (directeur Home Instead Thuisservice Den Haag) en Arnold van Halteren (directeur Stichting Transmurale Zorg) waarmee Home Instead Thuisservice Den Haag zich verbindt aan het Netwerk Dementie Haaglanden.

Een prachtige mijlpaal! Met het toetreden tot het netwerk verbindt Home Instead Thuisservice Den Haag zich aan andere toonaangevende spelers in de sector. Met als doel om samen zorg te dragen voor de continuïteit en kwaliteit van zorg voor cliënten met dementie en hun mantelzorgers.

Als partners willen we de samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties in de regio versterken. Meer focus op de mens met dementie en minder op de patiënt: dat is de gedeelde ambitie van zorgpartijen binnen de regio Haaglanden als het gaat om dementiezorg. We streven naar innovatie door middel van o.a. kennisontwikkeling en het delen daarvan. Met elkaar staan we nog sterker om problemen op te lossen en te analyseren die zich gaandeweg voordoen. Kortom; een toetreding om trots op te zijn!

We kijken uit naar een mooie samenwerking!


Kunnen wij u helpen?

Bel ons gerust met uw vragen of bekijk onze vacatures.