De Klantcoördinator is actief in het domein van zorg en welzijn, specifiek gericht op senioren. De klanten van Home Instead zijn veelal kwetsbare senioren op leeftijd, met één of meerdere chronische aandoeningen zoals dementie. 

De dienstverlening is gericht op zo lang als mogelijk vitaal, veilig en zo onafhankelijk mogelijk thuis wonen. Home Instead biedt gecontracteerde zorg vanuit de Wmo en Wlz, pgb en/of op particuliere basis.

Taakomschrijving

De klantcoördinator (KC) is een HBO-V / HBO wijkverpleekundige professional met ervaring op het gebied van dienstverlening aan senioren, bij voorkeur vanuit zorg/welzijn en is

 • verantwoordelijk voor het organiseren van kwalitatief persoonsgerichte dienstverlening bij klanten thuis;
 • in staat om in de rol van regisseur als gesprekspartner van klant, familie, CAREGivers en zorgprofessionals te kunnen optreden;
 • kan de grens tussen het medische en het niet-medische domein bewaken en daarop acteren;
 • in staat om de Home Instead propositie te verkopen en kan daarmee een netwerk van relevante verwijzers opbouwen en onderhouden;
 • verantwoordelijk voor het commercieel omzetten van de klantvraag naar dienstverleningsuren.

Rol en taken t.a.v. de dienstverlening.

De KC is primair verantwoordelijk voor klantgerichte dienstverlening volgens de waarden van Home Instead.
Als intermediair tussen klant, familie, CAREGiver en zorgprofessionals behartigt de KC de belangen en de behoeften van klant en familie optimaal;
De KC is aanspreekpunt en regisseur voor klant, familie en CG’s betreffende de dienstverlening en inhoudelijke ondersteunings- en zorgvragen en onderhoudt contacten met verwijzers.
In complexe situaties bewaakt de KC de grenzen van de dienstverlening van Home Instead, specifiek het medische en niet-medische domein. Binnen het supportteam dient deze competentie geborgd te zijn binnen de functie van (één) van de KC’s en/of franchisenemer.
De KC organiseert en voert kennismakings-, service- en kwaliteitsgesprekken met de klant en familie, stelt het dienstverleningscontract op en voert relevante gegevens en dossier opbouw van de klant in daartoe geëigende systemen en ECD in.
De KC is medeverantwoordelijk voor een goede match tussen klant en CAREGiver (CG). Hierover voert de KC overleg met de Service Coördinator (SC) en de CAREGiver Coördinator (CC).
De KC ondersteunt de franchisenemer bij het uitvoeren van kwaliteitsbeheer en andere voorkomende administratieve en representatieve werkzaamheden.

Rol en taken t.a.v. netwerk en marketing activiteiten

 • De KC bouwt een relevant netwerk op van (potentiële) verwijzers en is in staat dit netwerk op een commerciële wijze te onderhouden (Selling in a Service Culture).
 • De KC is zich continue bewust van kansen tot nieuwe klanten en onderneemt actie wanneer uitbereiding van uren mogelijk is.
 • De KC is betrokken bij de uitvoering van gerichte marketingactiviteiten.

Rol en taken t.a.v. coaching en training

 • De KC organiseert en is betrokken bij de uitvoering van informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten voor klanten, mantelzorgers, verwijzers en andere relevante netwerken.
 • De KC voert in overleg met de FN trainingsactiviteiten t.b.v. CAREGivers uit.

Plaats in de organisatie

 • De KC maakt deel uit van het Supportteam en legt direct verantwoording af aan de franchisenemer.

Taken als lid van het Supportteam

 • De KC is in staat om bij potentiële klanten en/of verwijzers telefonisch een eerste verkenning naar de behoefte aan dienstverlening te doen volgens de uitgangspunten van Selling in a Service Culture, benodigde informatie te verwerken en vervolgafspraken te maken en vast te leggen in ONS.
 • De KC is op regelmatige basis aanwezig bij het supportteam voor overleg en uitvoering taken.
 • De KC is beschikbaar voor telefonische bereikbaarheidsdienst buiten kantooruren (bij toerbeurt volgens vast schema)De KC maakt bij het uitvoeren van de diverse werkzaamheden gebruik van de binnen Home Instead beschikbare bedrijfsapplicaties.

Gewenste competenties en vaardigheden

 • Sterke affiniteit met senioren
 • Commerciële en dienstverlenende instelling.
 • Communicatief en sociaal vaardig
 • Eigen initiatief, is in staat zelfstandig beslissingen te nemen
 • Goed geïnformeerd m.b.t. relevante ontwikkelingen
 • Ervaring met werkroosters en/of planning
 • Stijlflexibiliteit
 • Organisatievermogen, accuratesse, prioriteitsstelling en stressbestendig
 • Werken in teamverband
 • Discreet, integer en loyaal t.a.v. kernwaarden, beleid en procedures HIT

Gewenste opleiding en kennis

 • Opleidingsniveau HBO-V / Wijkverpleegkundige opleiding in de zorg
 • Relevante werkervaring met de doelgroepRelevante kennis m.b.t. het verpleegkundig-medisch domein-Kennis m.b.t. wet- en regelgeving, en Wlz, specifiek PGB
 • Goede sociale vaardigheden en gebruik van de Nederlandse taal (mondelinge en schriftelijk)
 • Ervaring met Microsoft office, ECD en interesse in en affiniteit met kantoorautomatisering.

 Arbeidsduur: 

24 à 36 uur per week

 

Solliciteer direct