Home Instead Thuisservice sluit zich aan bij de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid!

Terug naar overzicht

Bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen slaan de handen ineen om eenzaamheid onder senioren te doorbreken. Een initiatief van minister Hugo de Jonge, die het voortouw neemt om de trend van eenzaamheid onder senioren te doorbreken.

Senioren zijn allesbehalve alleen in hun eenzaamheid

Vanuit Home Instead Thuisservice zien wij dagelijks de negatieve gevolgen van eenzaamheid onder senioren. Veel senioren voelen zich alleen in hun eenzaamheid, maar zijn dat allesbehalve. Meer dan een miljoen mensen voelen zich erg eenzaam. Dat moet en kan ook anders.

Home Instead Thuisservice gaat de samenwerking aan met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid

Precies om die reden omarmen we dit initiatief en sinds 30 juli 2020 is Home Instead Thuisservice met trots lid van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Naast landelijke zorg- en welzijnsorganisaties zijn deelnemers o.a.: supermarktketens, NS, KLM, banken, thuiszorgorganisaties, culturele- en religieuze instellingen, musea, en sportverenigingen.

Met het tekenen van de intentieverklaring spreken we ons commitment uit om binnen de mogelijkheden ons in te spannen voor dit thema.

Nationale Coalitie tegen eenzaamheid

Met de Nationale Coalitie hebben we als doel om met elkaar meer maatschappelijke aandacht te creëren voor eenzaamheid onder senioren. We willen het taboe op eenzaamheid doorbeken en bespreekbaar maken en we streven naar een trendbreuk zodanig dat wij in de samenleving meer – en meer vanzelfsprekend – naar elkaar omkijken.

Lokale aanpak

De campagne is landelijk opgestart maar krijgt lokaal verdere invulling. Vanuit onze vestigingen in het hele land zoekt Home Instead lokaal de aansluiting bij de initiatieven in gemeenten en lokale coalities. Op deze manier willen we mensen er nog meer bewust van maken dat eenzaamheid een probleem is van ons allemaal. Dankzij de lokale aanpak kunnen we doelgerichter te werk gaan. Of het nu gaat om het helpen van de buurvrouw of het maken van een praatje in de straat, het is het kleine gebaar dat al een groot verschil kan maken.

Één tegen eenzaamheid

Inmiddels hebben de eerste vestigingen zich al aangesloten bij lokale coalities waarvan we binnenkort de eerste initiatieven graag delen. Wil je meer weten over de Nationale Coalitie?
Klik hier door voor meer informatie en lees onder anderen meer over de aanjagers, de deelnemers en over de doelen en lokale activiteiten.

Week tegen eenzaamheid

Van 1 tot en met 8 oktober 2020 is het de week tegen eenzaamheid.
Houd onze socials in de gaten voor meer nieuws en tips!