Welzijn vóór zorg

Voor Home Instead Thuisservice gaat welzijn vóór zorg. Senioren die zich goed voelen in de eigen woonomgeving, in de nabijheid van betekenisvolle anderen, hebben veel minder medische zorg nodig. Home Instead ondersteunt dagelijks in achttien landen wereldwijd een miljoen senioren. Dat doen we bij de mensen thuis, omdat we dagelijks ervaren dat senioren thuis geholpen willen worden. Ondersteuning thuis blijkt in veel gevallen effectiever dan zorg in een verzorgings- of verpleeghuis. Bij ons ligt het accent op persoonlijke aandacht en betekenisvolle ondersteuning, zowel praktisch als emotioneel. Kortom, wij bieden hulp en ondersteuning gericht op het versterken van de kwaliteit van leven. Medische en verpleegkundige handelingen vallen daar niet onder. Op dat punt bieden wij alleen begeleiding en persoonlijke verzorging.

Vertrouwde plek

Wij maken het mogelijk dat senioren thuis kunnen blijven wonen, vanuit het besef dat thuis meer is dan alleen wonen. Thuis is de eigen vertrouwde plek met een verleden, waar ieder op zijn of haar eigen wijze aan het leven invulling geeft. Thuis is een deel van de eigen identiteit die verloren gaat bij verhuizing naar bijvoorbeeld een woonzorgcentrum.

Onze thuisservice hebben wij onderverdeeld in drie categorieën:

 • Metgezelschap
 • In & Om huis
 • Persoonlijke verzorging

Daarnaast leveren we bijzondere zorg, zoals:

 • Zorg voor mensen met dementie (o.a. Alzheimer)
 • Palliatieve zorg
 • Zorg voor mensen met een chronische ziektes zoals CVA, Parkinson, hartfalen
 • Zorg voor senioren die na een ziekenhuisopname weer naar huis mogen

Home Instead geeft tevens informatie, voorlichting, advies en training, waarbij de aandacht op het normale verouderingsproces ligt én op problemen die zich bij het ouder worden kunnen voordoen.

In de praktijk gaat het meestal om een combinatie van dienstverlening. Juist de combinatie van persoonlijke aandacht, praktische ondersteuning en persoonlijke verzorging maakt onze dienstverlening uniek. Onze CAREGivers zijn allen ervaren en goed opgeleide professionals die werken vanuit het hart en hun werk steeds afstemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften.

Tarieven

De tarieven van de dienstverlening vind u hier

Geen wachttijden 

Voor de dienstverlening van Home Instead Thuisservice gelden geen wachttijden.

Duurzaamheid

Home Instead vindt een duurzame maatschappij voor toekomstige generaties en een leefbare wereld belangrijk en probeert daarom binnen de eigen organisatie duurzaam te ondernemen. Home Instead doet dit onder meer door de inzet van E-Health in de vorm van Digitaal Dichtbij, waarmee het mogelijk is om naast de persoonlijke zorg thuis zorg op afstand te leveren. Deze vorm van slimme technologie zorgt voor minder reistijd en vervoersbewegingen wat bijdraagt aan de verlaging van de belasting van het milieu. Ook de trend van digitale overlegstructuren en thuiswerken draagt hieraan bij. 

Het duurzaamheidsbeleid van Home Instead Thuisservice Noord en Midden Veluwe omvat de volgende speerpunten:

 • Beperken papiergebruik door digitaal samenwerken en zoveel mogelijk dubbelzijdig printen.
 • Gebruik maken van zuinige vervoersmiddelen met zo laag mogelijke uitstoot.
 • Papierafval scheiden.
 • Gebruik maken van ecologisch gerecycled papier.

REALISATIE WEBSITE ANEKIO