Aanvullende ondersteuning en zorg

De situatie waarin u behoefte heeft aan aanvullende ondersteuning en zorg kan heel verschillend zijn. Maar bijna altijd gaat het om situaties waarbij ‘standaard zorg’ niet voldoende is of dat meer flexibiliteit is gewenst.

Aanvullende ondersteuning op mantelzorg en bestaande thuiszorg

Soms zijn er situaties dat er net iets meer nodig is. Om een mantelzorger te ontlasten, incidenteel of op een vast moment per week. Of om bij te springen als de reguliere thuiszorg onvoldoende is en zij niet meer tijd kunnen leveren. Wij bieden maatwerk door aanvullend op reguliere (mantel)zorg extra ondersteuning te bieden. Dat doen wij op een manier dat zowel reguliere zorg als mantelzorg hun eigen rol kunnen behouden.

Aanvullende ondersteuning in verzorgings- en verpleeghuizen

Ook binnen verzorgings- en verpleeghuizen kan onze dienstverlening uitkomst bieden. Door bezuinigingen kunnen de vaste medewerkers niet meer de aandacht geven die nodig is. Onze CAREGivers zijn bij uitstek geschikt om de welzijnscomponent voor hun rekening te nemen. Wat zij inbrengen zijn persoonlijke aandacht, een respectvolle bejegening en een activerende en positieve omgang zodat gezondheid, vitaliteit en welzijn van bewoners weer voldoende aandacht krijgen.

Extra ondersteuning in serviceflats en seniorencomplexen

Extra ondersteuning en persoonlijke aandacht kan ook een oplossing zijn voor senioren die wonen in een serviceflat of appartementencomplex voor senioren. De meesten van hen voelen zich lichamelijk en geestelijk nog gezond en vitaal. Maar met het voortschrijden der jaren kan het voorkomen dat zij minder actief worden en bijvoorbeeld ondersteuning kunnen gebruiken van een vertrouwd iemand die regelmatig langskomt. Iemand zoals onze CAREGivers, die ervoor zijn om senioren te ondersteunen in hun dagelijkse leven, zodat zij langer kunnen genieten van de voordelen van hun eigen woonomgeving.

REALISATIE WEBSITE ANEKIO