Bijzondere ondersteuning en zorg

Terug naar huis na een ziekenhuisopname

Om de zorgkosten te beperken worden mensen steeds sneller uit het ziekenhuis ontslagen. Vaak gebeurt dat ook bij senioren die nog niet in staat zijn om weer voor zichzelf te zorgen. Als u in een dergelijke situatie terechtkomt, kunnen wij u een ‘Welkom Thuis’ bieden. Wij zorgen voor uw vervoer van het ziekenhuis naar huis. Daarna blijft uw CAREGiver u de eerste dagen helpen met bijvoorbeeld huishoudelijk werk, boodschappen doen, koken, persoonlijke verzorging. Hij of zij kan u ook gewoon gezelschap houden zodat u zich veilig voelt. Dit alles totdat u thuis weer uw draai heeft gevonden en op eigen kracht verder kunt. Indien nodig stellen wij, in overleg met u, met de transferverpleegkundige en/of uw huisarts een nazorgprogramma op.

“Voor artsen en verpleegkundigen is het enorm frustrerend om oudere patiënten in het ziekenhuis terug te zien die kort daarvoor zijn ontslagen en te weten dat dit voorkomen had kunnen worden …” 
dr. M. Adriaansen, Lector Langdurige Zorg (HAN)

Zorg in de laatste levensfase

Praten over de laatste levensfase en over sterven, is moeilijk. Toch maakt iedereen het van nabij mee. Sommigen bereiden zich op de laatste levensfase voor. Anderen doen dat nauwelijks, met als gevolg dat betrokkenen in stressvolle situaties moeilijke keuzes moeten maken.
In onze brochure voor mantelzorgers ‘Zorg in de laatste levensfase’ (brochure downloaden) gaan we in op dit lastige onderwerp. De centrale vragen waarover we u informeren zijn: hoe bereid ik mezelf hierop voor? Hoe kan ik als partner, zoon of dochter de juiste ondersteuning bieden? En wat kunt u doen als u tegen uw grenzen aan loopt en zelf de zorg voor uw dierbare niet meer kan bieden?

Wij ondersteunen u graag in deze moeilijke fase. Moeilijk vanwege de emotionele belasting, het afscheid en het verlies. Maar ook waardevol en rijk vanwege de intensieve betrokkenheid en intimiteit. Onze hiervoor specifiek getrainde CAREGivers hebben een programma doorlopen en zijn ervaren in het bieden van persoonsgerichte palliatieve en terminale ondersteuning. Zij zijn in staat om uw familielid in de laatste levensfase fysiek, psychisch en relationeel de ondersteuning en de niet medische zorg te bieden waar op dat moment behoefte aan is. Zij zijn ook in staat om u als betrokken partner of familielid emotionele ondersteuning te bieden. Wij zijn beschikbaar op tijden die u wenst, variërend van een enkel uurtje tot en met 7 keer 24 uur per week. Specifiek kunnen wij u ook helpen met onze aanwezigheid en ondersteuning ’s nachts, zodat u als direct betrokkene toekomt aan uw eigen noodzakelijke rustmomenten. We werken daarvoor direct samen met de reguliere thuiszorg en/of de huisarts.

Ondersteuning bij chronische aandoeningen

Wij zijn er niet alleen voor senioren. Ook wanneer u nog jonger bent en door een chronische aandoening ondersteuning en zorg nodig heeft willen wij u graag van dienst zijn. Als u bijvoorbeeld niet meer alles zelf kunt na een ongeval. Of ingeval sprake is van NAH-problematiek. Of wanneer sprake is van bijvoorbeeld Parkinson, MS of een andere chronische ziekte. Wij hebben altijd CAREGivers beschikbaar die ervaring hebben met deze bijzondere ondersteuning.

Intensieve begeleiding

Soms is de ondersteuning door alleen een CAREGiver niet voldoende. Als bijvoorbeeld sprake is van meer complexe situaties waarbij meerdere partijen betrokken zijn en tijdelijk of continue afstemming noodzakelijk is. In dat soort situaties kunt u onze klantcoördinator inschakelen als intermediair tussen senior, familie en andere zorgprofessionals om uw behoeften optimaal te behartigen.

Onze klantcoördinatoren zijn medisch-verpleegkundig opgeleide professionals op HBO-niveau en bij uitstek geschikt om in de rol van casemanager als gesprekspartner van senior, familie en zorgprofessionals te kunnen optreden. Zij voeren zelf geen medisch-verpleegkundige handelingen uit, maar zorgen ervoor dat dit door de juiste professionals wordt gedaan.  Meestal zijn de huisarts en de thuiszorg hierbij betrokken. De wensen en behoeften van de senior en de familie zijn richtinggevend.

REALISATIE WEBSITE ANEKIO