Veiligheid thuis is een belangrijk onderwerp dat in het dagelijkse leven vaak uit het oog verloren wordt. Wist u dat elke zes minuten een senior de spoedeisende hulp bezoekt vanwege een val en dat ruim de helft van de valpartijen in en om het huis plaatsvindt? Jaarlijks sterven vijf tot zes keer zoveel senioren na een valpartij dan dat er verkeersdoden zijn. Dit gegeven heeft een ernstig negatieve samenhang met de wens om langer, vitaal en veilig thuis te kunnen blijven wonen.

Om een veiliger thuissituatie voor senioren en hun mantelzorger te realiseren, hebben wij de checklist ‘Veiligheid Thuis’ ontwikkeld.

Download hier de checklist 'Veiligheid Thuis'

Wij helpen u graag bij het realiseren van een veilige woonomgeving. Vaak gaat het om kleine en eenvoudig te realiseren verbeteringen.

Wanneer wij voor het eerst onze dienstverlening bij u starten, nemen wij standaard deze veiligheidscheck samen met u door om onnodige risico’s te vermijden. U krijgt een persoonlijk advies om, indien nodig, de situatie te verbeteren.

Veilig door een goede gezondheid

Behalve dat wij u kunnen helpen bij veiligheidsrisico’s in uw woonomgeving, kunnen wij u ook helpen bij het letten op andere factoren die met uw gezondheidssituatie te maken hebben. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan slecht zien, onvoldoende eten en drinken, onvoldoende beweging, verminderd gevoel in handen en voeten, bijwerkingen van medicatiegebruik. Omdat senioren zich hiervan vaak onvoldoende bewust zijn, is een oplettende omgeving noodzakelijk. Onze CAREGivers zijn hierop speciaal getraind en zullen samen met u naar oplossingen zoeken die bij u passen. Vaak gaat het om heel praktische zaken zoals vaker en samen eten en drinken of samen even naar buiten voor een wandelingetje. Gewone dingen die er zo makkelijk bij in schieten maar die zo belangrijk zijn. Onze CAREGivers letten hierop, zodat u niet alleen langer maar ook veilig en vitaal in uw eigen woonomgeving kunt blijven wonen.

Zorg voor een veilige woonomgeving

Het klinkt simpel en dat is het in veel gevallen ook. Het start met het bewust zijn van potentieel onveilige situaties in de directe woonomgeving. Het is verstandig om hierbij een andere persoon te betrekken, bijvoorbeeld één van de kinderen of een goede buur. ‘Vreemde ogen dwingen’ en in dit geval bij het stilstaan bij vaste gewoontes, zoals zuinig omgaan met verlichting, laten slingeren van rommel, gebruik van krukjes etc. Home Instead biedt deze dienst gratis en vrijblijvend aan. Na de veiligheidscheck krijgt de senior een persoonlijk advies om de situatie te verbeteren. Ook helpen wij graag bij het realiseren van een veilige woonomgeving. Vaak gaat het om kleine en eenvoudig te realiseren verbeteringen.

Zorg voor gezondheid en vitaliteit

Ouder worden betekent onherroepelijk dat mensen kwetsbaarder worden. Zo neemt de spierkracht af, wordt men eerder moe, hoort en ziet men minder en raakt men sneller uit balans. Naast het normale verouderingsproces krijgen veel senioren te maken met één of meer chronische aandoeningen. De relatie met valincidenten is duidelijk: naarmate men kwetsbaarder wordt neemt het risico op vallen toe. Aan behoud van zelfstandigheid en vitaliteit zal actief ‘gewerkt’ moeten worden. Met een gezonde leefstijl met voldoende beweging en een goed eet- en drinkpatroon zijn valincidenten te voorkomen. Het probleem is dat veel senioren zich onvoldoende bewust zijn van de eigen kwetsbaarheid. De huisarts kan hierbij een belangrijke rol spelen, maar senioren en hun kinderen kunnen ook zelf veel doen.

Home Instead kan ondersteunen met een ‘Persoonlijke Veiligheidscheck’ waarmee de senior de eigen kwetsbaarheid beter in beeld krijgt. Pas dan kunnen anderen helpen met persoonlijke oplossingen op maat, noodzakelijk om eventuele ingesleten gedragspatronen te veranderen. Denk hierbij aan gehaast bewegen, onvoldoende rust, een slecht eet- en drinkpatroon. Aanvullend kan persoonlijke ondersteuning op maat (gezelschap, samen dingen ondernemen, samen maaltijden bereiden en nuttigen) de veiligheidssituatie enorm verbeteren.

Contact met anderen is van levensbelang voor veilig thuis wonen

Veel senioren krijgen te maken met verlies van dierbaren. Eenzaamheid is voor één op de drie ouderen een groot probleem. Het dagelijkse praatje, de persoonlijke interesse, het aangeraakt worden en samen iets doen is cruciaal voor langer en veilig thuis wonen. Niemand kan zonder anderen en als de ander er niet is moet het georganiseerd worden. Home Instead biedt vaste medewerkers die een persoonlijke band opbouwen en aansluiten bij waar men van houdt. Dan kan samen een boodschap doen of gezellig over vroeger praten een enorm verschil maken. Met als resultaat: contact, beweging, zintuigelijke prikkeling en de mogelijkheid van een betekenisvol leven. Onze boodschap is duidelijk. Neem het risico op vallen serieus en neem daadwerkelijk stappen om het te voorkomen. Wacht er niet mee, roep hulp in want een check van de woon- en leefruimte, een screening van de gezondheidssituatie en het creëren van contact met een ander is in feite eenvoudig te realiseren. En het helpt echt om op persoonlijke wijze zorg te dragen voor een veilige woonomgeving zoals u dat wilt!