Over Home Instead Thuisservice

Home Instead Thuisservice is in 2011 opgericht als particuliere thuiszorgorganisatie voor senioren. In eerste instantie als niet-medische dienstverlener op particuliere- en op pgb basis. Sinds 2016 leveren we naast PGB ook gecontracteerde zorg thuis via de WMO en de WLZ.

Onze ambitie

Ouderenzorg moet anders en kan ook anders. Maar dan moet je als organisatie anders durven denken, anders durven zijn en tegen de stroom in durven gaan. Traditionele zorgorganisaties zitten gevangen in de door henzelf gecreëerde eigen wereld. Maar de buitenwereld is veranderd en heeft daardoor andere behoeften en verwachtingen van zorgorganisaties gekregen. Er is behoefte aan vernieuwing, daadkracht en klantgerichtheid. Dat was en is het uitgangspunt bij het ontstaan van Home Instead Thuisservice vanuit de kernwaarden: geef vertrouwen, maak het verschil, vanuit het hart!

Onze visie

Als zorgorganisatie geloven wij in de combinatie van een bedrijfseconomisch strak georganiseerde organisatie enerzijds en optimale dienstverlening aan onze klanten anderzijds. De harde binnenkant en een zachte buitenkant noemen wij dat zelf ook wel.

Met het opzetten van een zakelijke en heldere organisatie, de harde binnenkant, ontstaat een optimale structuur waarmee wij in staat zijn om een optimale dienstverlening aan onze klanten te bieden en hen de aandacht en kwaliteit te kunnen geven waar zij recht op hebben, de zachte buitenkant. Wij houden hierbij altijd een eenvoudig en helder uitgangspunt voor ogen: ‘hoe zouden wij zelf ondersteuning willen krijgen als wij in een ondersteuning afhankelijke situatie komen?’

Harde binnenkant

Voor de harde binnenkant kiezen wij bewust voor een decentraal organisatiemodel waarbij de zelfstandige regionale vestigingen zelfstandig opereren onder leiding van een Franchiseondernemer. Als Franchisegever bieden wij operationele ondersteuning aan onze Franchisenemers op het gebied van bedrijfsvoering, marketing, HRM en IT plus de ontwikkeling en verspreiding van inhoudelijke kennis en trainingen, zodat de Franchiseondernemers zich optimaal op de dienstverlening aan hun klanten kunnen richten.

Zachte buitenkant

Wij spreken liever van dienstverlening dan van zorgverlening. Onze medewerkers in de zorg thuis noemen wij CAREGivers. De CAREGivers doen waar zij goed in zijn en waar hun hart ligt, mede doordat de lokale supportteams de administratieve taken uitvoeren. Bewust is de gemiddelde leeftijd van onze CAREGivers 55 jaar. Wij zien dat de levenservaring van de CAREGiver bijdraagt aan de match met de klant. Er is begrip, vertrouwen en wederzijds respect, de klant kan zich beter identificeren met de CAREGiver en hierdoor kan de connectie met het levensverhaal van de ander eenvoudiger gemaakt worden.

Onze klanten bepalen wie zij over de vloer willen hebben, op welke tijdstippen, hoe lang en welke activiteiten worden uitgevoerd. Wij zijn te gast bij onze klanten thuis en daar gedragen wij ons naar. Inhoudelijk zorgen wij ervoor dat onze medewerkers de juiste opleiding en ervaring hebben, die aansluit bij de behoeften en wensen van onze klanten en vooral ook dat zij plezier beleven aan de dienstverlening die zij geven. Omdat wij geen medische dienstverlening leveren, hoeven onze medewerkers ook niet medisch opgeleid te zijn. Hierdoor zijn wij in staat om bijvoorbeeld in geval van gecontracteerde Wlz zorg, 25% meer tijd te leveren voor hetzelfde geld dan traditionele thuiszorgorganisaties. Dit is uniek in Nederland!

Ons doel

Wij helpen mensen gelukkiger ouder te worden met aandacht en begrip van een vertrouwd gezicht, juist wanneer het thuis niet meer vanzelf gaat.

Op deze manier bieden wij ondersteuning thuis en zorgen we voor het maximale leefplezier in de eigen omgeving van senioren. Home Instead Thuisservice wil zo laten zien hoe goed ouderzorg kan zijn.

Internationaal

Home Instead Thuisservice is als master franchisenemer een zelfstandig onderdeel van het wereldwijde franchisenetwerk van Home Instead Senior Care en maakt als zodanig gebruik van de wereldwijd ontwikkelde kennis en ervaring op het gebied van dienstverlening aan senioren.

Home Instead Senior Care is 23 jaar geleden als familiebedrijf opgericht door Paul & Lori Hogan in Omaha, Nebraska in de Verenigde Staten van Amerika. De organisatie is sinds die tijd uitgegroeid tot een wereldwijde franchiseorganisatie die met meer dan 1.000 zelfstandige thuisservice-ondernemingen en circa 65.000 CAREGivers actief is in 12 landen.

Alle franchiseondernemers zijn zelfstandige ondernemingen in onafhankelijk eigendom. De franchisenemers in de VS vallen rechtstreeks onder het hoofdkantoor. Buiten de VS vallen alle franchisenemers per land onder één master franchisenemer.
Wereldwijd werkt Home Instead op het gebied van kennisontwikkeling bij begeleiding van Alzheimer/dementie intensief samen met Alzheimer’s Disease International.

Home Instead Senior Care is als member of the Global Health and Healthcare Partnership Community ook actief lid van het World Economic Forum.

REALISATIE WEBSITE ANEKIO