Over Home Instead Thuisservice

Home Instead Thuisservice is in 2011 opgericht als particuliere thuiszorgorganisatie voor senioren. In eerste instantie hebben we gekozen voor niet medische dienstverlening op particuliere – en op PGB basis. In 2016 is ook gestart met gecontracteerde Wmo zorg en vanaf 2017 leveren we tevens gecontracteerde Wlz zorg.

Onze ambitie

Ouderenzorg moet anders en kan ook anders. Maar dan moet je als organisatie anders durven denken, anders durven zijn en tegen de stroom in durven gaan. Traditionele zorgorganisaties zitten gevangen in de door henzelf gecreëerde eigen wereld. Maar de buitenwereld is veranderd en heeft andere behoeften en verwachtingen van zorgorganisaties. Er is behoefte aan vernieuwing, daadkracht en klantgerichtheid. Dat was en is het uitgangspunt bij het ontstaan van Home Instead Thuisservice.

Onze visie

Als particuliere zorgorganisatie geloven wij in de combinatie van een bedrijfseconomisch strak georganiseerde en geleide organisatie enerzijds en optimale dienstverlening aan onze klanten anderzijds. De harde binnenkant en een zachte buitenkant noemen wij dat zelf ook wel.

Wij zijn van mening dat een juiste organisatie een voorwaarde is voor het kunnen leveren van de juiste dienstverlening. Met het opzetten van een zakelijke en heldere organisatie, de harde binnenkant, ontstaat een optimale structuur waarmee wij in staat zijn optimale dienstverlening aan onze klanten te bieden en hen de aandacht en kwaliteit te kunnen geven waar zij recht op hebben, de zachte buitenkant. Wij houden hierbij altijd een eenvoudig en helder uitgangspunt voor ogen: hoe zouden wij zelf ondersteuning willen krijgen als wij in een afhankelijke situatie komen?

Voor de harde binnenkant kiezen wij bewust voor een decentraal organisatiemodel waarbij de zelfstandige regionale vestigingen zelfstandig opereren onder leiding van een franchiseondernemer. Wij hebben geen hoofdkantoor. Als franchisegever ondersteunen wij de franchiseondernemers op een breed terrein zodat zij zich optimaal op de dienstverlening aan hun klanten kunnen richten.

Voor wat betreft de zachte buitenkant spreken wij liever van dienstverlening dan van zorgverlening. Wij leveren met onze mensen diensten aan mensen in hun persoonlijke (thuis)omgeving. Onze klanten bepalen wie zij over de vloer willen hebben, op welke tijdstippen, hoe lang en welke activiteiten worden uitgevoerd. Wij zijn te gast bij onze klanten thuis en daar gedragen wij ons naar.

Inhoudelijk zorgen wij ervoor dat onze medewerkers de juiste opleiding en ervaring hebben die aansluit bij de behoeften en wensen van onze klanten en vooral ook dat zij plezier beleven aan de dienstverlening die zij doen. Omdat wij geen medische dienstverlening leveren, hoeven onze medewerkers ook niet medisch opgeleid te zijn. Hierdoor zijn wij in staat om bijvoorbeeld in geval van gecontracteerde Wlz zorg, 25% meer tijd te leveren voor hetzelfde geld dan traditionele thuiszorgorganisaties. Dit is uniek in Nederland!

Ons doel

Ons doel is het opbouwen en het zijn van een organisatie van regionale vestigingen met landelijke dekking en een centraal diensten apparaat voor operationele ondersteuning op gebied van bedrijfsvoering, marketing, HRM en IT plus de ontwikkeling en verspreiding van inhoudelijke kennis en trainingen.

REALISATIE WEBSITE ANEKIO