Onze organisatie

Home Instead Thuisservice is een franchiseorganisatie die werkt volgens het concept van hard-franchise. Dit wil zeggen dat gewerkt wordt vanuit dezelfde uitgangspunten, dezelfde organisatieopbouw en dat dezelfde dienstverlening geleverd wordt. Van al onze vestigingen mag u dus ook dezelfde kwaliteit en betrokkenheid verwachten.

Maar Home Instead is ook een mensenorganisatie met warme zakelijkheid. De zakelijkheid die nodig is om de harde binnenkant van de organisatie te vormen en de warmte om de zachte buitenkant van de organisatie te zijn.

Wij hebben gekozen voor het franchisemodel omdat wij de overtuiging hebben dat het een optimale combinatie mogelijk maakt tussen lokaal ondernemerschap, nationale ondersteuning en wereldwijde ervaring. Dus geen hiërarchische, logge organisatie met managementlagen die niets toevoegen. Gewoon lokale zorgondernemers die betrokken zijn bij de lokale samenleving en een direct belang hebben bij tevreden klanten en worden ondersteund door een centraal apparaat met kennis en kunde.

REALISATIE WEBSITE ANEKIO