Intensieve begeleiding

Thuis blijven wonen is een proces waarin antwoorden gezocht worden op dilemma’s die eigenlijk niet op te lossen zijn. Het vinden van een balans in voortdurende veranderende omstandigheden is een enorme uitdaging. 

In dergelijke situaties kan extra ondersteuning in de vorm van intensieve begeleiding gewenst zijn. Dit zijn situaties waarbij familie en andere betrokkenen geconfronteerd worden met achteruitgang in het ziekteproces, moeilijk gedrag, onveilige situaties en/of communicatieproblemen. De afstemming tussen mantelzorg en zorgprofessionals vereist in dergelijke situaties extra aandacht.

Met een medisch verpleegkundige achtergrond is de klantcoördinator bij uitstek de juiste gesprekspartner voor de huisarts en andere zorgprofessionals. De klantcoördinator helpt om de zorg- en dienstverlening op de juiste wijze te organiseren door middel van regie en coördinatie via intensieve begeleiding, altijd vanuit de wensen en behoeften van de senior en zijn naasten.

Heeft u een vraag over specifieke zorg en begeleiding? Of bent u benieuwd wat we in uw situatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wat uw vraag ook is: onze CAREGivers zijn er voor u.

Download de onesheeter 'Intensieve begeleiding'

Bent u op zoek naar specifieke zorg na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname?, begeleiding in de laatste levensfase? of bij een chronische beperking? Zoek een vestiging in de uw buurt en ontvang vrijblijvend informatie voor uw zorg thuis.