Terug naar huis (ziekenhuisopname)

Bent u ontslagen uit het ziekenhuis of een revalidatiecentrum? Dan begrijpen wij als geen ander dat tijdelijke zorg en ondersteuning gewenst is.

Een opname beïnvloedt niet alleen de onafhankelijkheid en de kwaliteit van leven, ook de overgang naar huis kan voor de nodige uitdagingen zorgen. Wij bieden noodzakelijke ondersteuning om thuis te kunnen herstellen én om te voorkomen dat de senior opnieuw moet worden opgenomen.

Home Instead biedt twee diensten aan:

1. Welkom thuis

In deze dienstverlening richten wij ons op het vervoer naar huis en ondersteuning op de eerste dag na thuiskomst. Denk aan het op orde brengen van de thuisomgeving, het doen van de nodige boodschappen, het herinneren aan medicatie en het leggen van contact met de familie en/of mantelzorger.

2. Veilig en comfortabel thuis na een opname

Naast ‘Welkom thuis’ biedt Home Instead ook begeleiding en ondersteuning in de eerste week of weken na thuiskomst. We stellen een nazorgprogramma op in overleg met de senior, de transferverpleegkundige en eventueel de arts.

Download de one sheeter 'Terug naar huis'

Bent u op zoek naar specifieke zorg in de laatste levensfase of palliatieve zorg?, wanneer er intensieve begeleiding nodig is of bij een chronische beperking? Zoek een vestiging in de uw buurt en ontvang vrijblijvend informatie voor uw zorg thuis.