CAREGiver Experience

Ons motto is: Bij ons gaat het om u!

Dit geldt niet alleen voor onze klanten, maar zeker ook voor onze medewerkers.

CAREGivers zijn voor ons de belangrijkste schakel in onze dienstverlening en daarmee cruciaal voor ons succes. Wij willen graag dat zij intrinsiek gemotiveerd zijn en optimaal worden ondersteund bij hun werkzaamheden. Hiermee creëren wij voor hen de omstandigheid waarbinnen zij maximale aandacht kunnen geven en waarde kunnen toevoegen aan onze klanten.

Wij noemen dit onze CAREGiver Experience.

Binnen onze CAREGiver Experience willen wij hen laten ervaren deel uit te maken van een team dat een positieve bijdrage wil leveren aan ‘het vraagstuk van het ouder worden’ en specifiek aan het leven van senioren en hun familieleden. En ook laten ervaren dat iedere CAREGiver ook persoonlijk daarin het verschil maakt en nodig is.

De verbinding tussen Supportteam en CAREGiver is daarbij voor ons een heel belangrijke schakel. Het Supportteam fungeert daarbij als thuisbasis, klankbord en raadgever. Zij staan 24 uur per dag klaar om de CAREGivers met raad en daad te ondersteunen in de uitvoering van hun werkzaamheden.

Wij realiseren ons terdege dat onze CAREGivers ook ieder hun verschillende persoonlijke behoeftes hebben. Bijvoorbeeld de behoefte aan onderling contact, de behoefte om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen in het vak, de behoefte aan waardering en erkenning, de behoefte aan uitwisseling van professionele ervaringen. Binnen ons personeelsbeleid willen we hier zo veel als mogelijk plaats voor bieden.

CAREGiver zijn bij Home Instead is veel meer dan alleen meerwaarde voor de klant realiseren. Het betekent ook de mogelijkheid om waardevolle contacten aan te gaan, betekenisvol werk te verrichten en inspirerende ervaringen op te doen.

Als goed werkgever geven wij systematisch en gestructureerd aandacht aan de vijf kernbehoeften van CAREGivers, niet alleen bij de start maar in alle fasen van de samenwerking, van recruitment tot en met het afscheid. Deze kernbehoeften zijn; behoefte aan waardering; sociale behoefte; professionele behoefte, behoefte om waarden te delen en tot slot de financiële behoeften.

REALISATIE WEBSITE ANEKIO