Uitnodiging

Bij Home Instead Thuisservice gaat het om u!

En dat willen wij op een bijzondere manier laten blijken via een mogelijkheid tot crowdfunding. Wij willen graag samen met ons netwerk verder bouwen aan de groeikracht van Home Instead Thuisservice Zeist & Amersfoort. Home Instead Thuisservice is een erkende niet-medische thuiszorgverlener voor senioren. Home Instead Thuisservice maakt onderdeel uit van Home Instead Senior Care, ’s werelds grootste dienstverlener op dit gebied en actief lid van the World Dementia Council.

Home Instead Thuisservice in Nederland is een sterk groeiende organisatie met vestigingen in 33 regio’s, van waaruit 1.250 CAREGivers maandelijks meerdan 60.000 uur dienstverlening aan senioren leveren.

Home Instead Thuisservice Zeist & Amersfoort is sinds 1 oktober 2018 in handen van twee nieuwe franchiseondernemers: Marike Kersten en Alex Meingast. Alex en Marike hebben, na een intensief inwerkprogramma, het groene licht gekregen om de Home Instead formule in deze regio verder vorm te geven. Vanwege de grootte van het gebied Zeist & Amersfoort en de toenemende aanmeldingen van nieuwe klanten, is de organisatie stevig aan het groeien. Het investeren in het werven en trainen van medewerkers betekent echter dat er allereerst kosten moeten worden gemaakt voordat hier opbrengsten tegenover staan.

In veel gevallen wordt er dan een financiering geregeld via een bank. Wij kiezen echter voor crowdfunding, zodat we ons direct betrokken netwerk mee kunnen laten profi teren van onze groei en actief deelgenoot kunnen maken van onze successen! Eind vorig jaar is er al een succesvolle financiering via lokale crowdfunding gerealiseerd voor Home Instead Thuisservice in de Achterhoek.

U leest er meer over via:

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/lenen-bij-de-buren~bb0c1df1/
https://www.destentor.nl/lochem/bankactie-in-laren-laat-ondernemer-uitbreiden~a265b008/

Op woensdag 27 maart organiseren wij voor iedereen uit ons netwerk die geïnteresseerd is een informatiebijeenkomst bij Hotel Figi, Het Rond 2 te Zeist. Ervaren ondernemer Richard Buitink van de organisatie Grip op je Bedrijf zal een toelichting geven over hoe crowdfunding werkt.

De totaal benodigde financiering bedraagt € 170.000 waarbij wij zelf als ondernemers ook beide een inbreng hebben gedaan van € 25.000. We zijn daarom in totaal op zoek naar een investeringsbedrag van € 120.000. Er kan geïnvesteerd worden vanaf € 2.500, met een maximum van € 10.000 per investeerder. Dit alles geschiedt in de vorm van een rechtstreekse lening aan de onderneming. De lening wordt na 3 jaar in 8 kwartalen terugbetaald; de totale looptijd van de lening bedraagt 5 jaar. Wij bieden de investeerder een rendabele vergoeding aan van 6% rente.

Mocht u geïnteresseerd zijn na het lezen van deze informatie dan kunt u uw interesse nu al kenbaar maken. Stuur hiervoor een mail naar info@gripopjebedrijf.nl of bel rechtstreeks met Richard Buitink op nummer 06-10 90 55 16. Vanzelfsprekend kunt u ook voor eventuele vragen contact opnemen.

U bent van harte welkom op de informatiebijeenkomst op woensdag 27 maart vanaf 19.00 uur bij Hotel Figi, Het Rond 2 te Zeist om meer te horen over de mogelijkheid om te investeren via crowdfunding in ons mooie bedrijf. Wij vernemen graag of u hierbij aanwezig wilt zijn.

Met vriendelijke groeten,

Marike Kersten en Alex Meingast
Franchiseondernemers Home Instead Thuisservice Zeist & Amersfoort

REALISATIE WEBSITE ANEKIO