Wie stuur jij een kaartje?

Terug naar overzicht

 

Een kwart van de alleenstaande 65-plussers verwacht deze zomer minder bezoek te krijgen dan andere zomers. Met die statistiek kopt het ministerie van VWS een zomercampagne over eenzaamheid bij ouderen. Want de zomerperiode betekent vaak een moeilijke voor senioren. Deze zomer al helemaal.

Ouderen kunnen – zeker in de zomer – overvallen worden door een gevoel van nutteloosheid of eenzaamheid. Afgelopen jaar konden mensen door corona al beperkt bij elkaar op bezoek, dit jaar verwacht een kwart van de senioren eveneens minder bezoek te krijgen van familie en vrienden dan andere zomers. Een flitspeiling van het VWS toont deze cijfers aan, met gevoelens van eenzaamheid immer groter aanwezig.

De zomercampagne, Een tegen eenzaamheid, waarin het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samenwerkt met diverse publieke en private organisaties, is bedoeld om de toenemende eenzaamheid onder ouderen aan te pakken. Hoe kun je zelf eenzame ouderen tot steun zijn? ‘Iedereen heeft op zijn tijd behoefte aan een luisterend oor’, aldus Marco Groffen. De mede-oprichter van Home Instead Thuisservice Alkmaar benoemt het stukje empathie als cruciaal. ‘Waar wij senioren het hele jaar ondersteunen in vertrouwde omgeving, merken wij een omslag in de zomermaanden. Veel mensen kunnen weer op vakantie, maar voor sommige thuisblijvers is het geen makkelijke tijd. Een aanzienlijk deel van de ouderen in Nederland voelt zich namelijk wel eens eenzaam. En als hun naasten op vakantie zijn, wordt dit gevoel vaak nog versterkt.

Wat dan te doen tegen eenzaamheid? Marco vervolgt. ‘Juist in deze maanden is dat kleine extra beetje aandacht belangrijk. Een telefoontje, appje of kaartje vanaf je vakantieadres kan al een verschil maken.’ Dat een dergelijke campagne dan ook niet onnodig is, wordt dan ook beaamd. ‘Dat soort kleine gebaren, in welke vorm dan ook, zijn heel betekenisvol voor mensen die zich alleen voelen.’ Dus, wie stuur jij een kaartje?

Kunnen wij u helpen?

Bel ons gerust met uw vragen of bekijk onze vacatures.