Financiering en tarieven

Home Instead Thuisservice verleent haar diensten zowel op particuliere basis als op basis van een zorgindicatie of een combinatie daarvan. Dit kan zijn een zorgindicatie op grond van de Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of Zvw (Zorgverzekeringswet).

Indien u een zorgindicatie heeft, dan kunnen wij onze diensten leveren via een Persoons Gebonden Budget (PGB) of via Zorg In Natura (ZIN). U heeft hierin de keuze.

Als u interesse heeft in onze dienstverlening, maar niet goed weet of en welke indicatie u heeft of hoe u de diensten wilt afnemen, neemt u dan gerust contact op met één van onze vestigingen. Wij kunnen u op basis van uw persoonlijke situatie graag informeren over de diverse mogelijkheden.

Zorgindicatie

Wanneer u een zorgindicatie heeft op basis van de Wet langdurige zorg, hebben wij met verschillende zorgkantoren o.a. VGZ en Zilveren Kruis bijzondere afspraken gemaakt op grond waarvan u bij ons 25% meer tijd beschikbaar krijgt dan bij andere thuiszorg-aanbieders.

Tarieven 2020 (excl. BTW)

Diensten

Metgezelschap/Individuele Begeleiding

€ 39,00 p/u

In & Om Huis

€ 39,00 p/u

Persoonlijke Verzorging

€ 39,00 p/u

Intensieve Begeleiding

€ 58,20 p/u

Slaapdienst (maximaal 2x opstaan tijdens dienst)

€ 30,00 p/u

Nachtdienst (van 00.00 – 06.00 uur)

€ 56,40 p/u

Zon- en feestdagen

Metgezelschap/Individuele Begeleiding

€ 62,40 p/u

In & Om Huis

€ 62,40 p/u

Persoonlijke Verzorging

€ 62,40 p/u

Slaapdienst (maximaal 2x opstaan tijdens dienst)

€ 30,00 p/u

Nachtdienst (van 00.00 – 06.00 uur)

€ 56,40 p/u

Contract

Wij maken altijd vooraf heldere afspraken met u over het aantal uren en de periode van ondersteuning en leggen dit vast in een contract. Dan weet u altijd precies waar u aan toe bent. Als u op enig moment behoefte krijgt aan meer of minder ondersteuning, dan passen wij dit contract in overleg met u aan.

Omzetbelasting

Als u onze diensten afneemt op basis van een zorgindicatie, dan hoeft u hierover geen BTW te betalen. Als u geen zorgindicatie heeft, zijn wij verplicht 21% BTW in rekening te brengen.

Facturering

Facturering vindt achteraf plaats op grond van het aantal uitgevoerde uren dat is afgesproken in het contract.

REALISATIE WEBSITE ANEKIO