Financiering en tarieven

Home Instead Thuisservice verleent haar diensten zowel op basis van een zorgindicatie als op particulier basis of een combinatie daarvan. Dit kan zijn een zorgindicatie op grond van de Wlz (Wet langdurige zorg), of Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Indien u als mantelzorger aanvullend vanaf 2 sterren verzekerd bent bij Zilveren Kruis dan kunt u Home Instead ook inzetten voor mantelzorgondersteuning.

Indien u een zorgindicatie heeft, dan kunnen wij onze diensten leveren via een Persoons Gebonden Budget (PGB) of via Zorg In Natura (ZIN). U heeft hierin de keuze.

Als u interesse heeft in onze dienstverlening, maar niet goed weet of en welke indicatie u heeft of hoe u de diensten wilt afnemen, neemt u dan gerust contact op met één van onze vestigingen. Wij kunnen u op basis van uw persoonlijke situatie graag informeren over de diverse mogelijkheden.

Home Instead Thuisservice biedt ondersteuning aan mantelzorgers verzekerd bij Zilveren Kruis

Home Instead Thuisservice heeft een overeenkomst gesloten met Zilveren Kruis voor het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers met een aanvullende verzekering vanaf 2 sterren. Dit betekent dat de zorgprofessionals van Home Instead hun brede kennis, ervaring en ondersteuning beschikbaarstellen aan mantelzorgers die vanaf 2 sterren aanvullend verzekerd zijn bij de grootste zorgverzekeraar van het land.

Is de mantelzorger vanaf 2 sterren aanvullend verzekerd bij Zilveren Kruis, dan heeft men recht op de inzet van mantelzorgondersteuning, zonder zorgindicatie of verwijzing van de huisarts.  Afhankelijk van het aantal sterren van de aanvullende polis verzekering heeft men recht op maximale uren, opknippen is mogelijk

–     Aanvullend 2 sterren: max. 96 uur per persoon per kalenderjaar
–     Aanvullend 3 sterren: max. 120 uur per persoon per kalenderjaar
–     Aanvullend 4 sterren: max. 144 uur per persoon per kalenderjaar
–     Extra vitaal: max. 24 uur per persoon per kalenderjaar
–     Verzekerd via een gemeentepolis*

*Dit geldt ook voor een groot aantal gemeenten die collectieve afspraken hebben gemaakt met Zilveren Kruis.

Doordat Home Instead een overeenkomst heeft gesloten met Zilveren Kruis kan mantelzorgondersteuning vergoed worden vanuit de aanvullende polis van de mantelzorger en in sommige gevallen ook op die van de klant, dus op beide polissen. Inzet van vervangende mantelzorg gaat niet ten koste van de eigen bijdrage. 

Mantelzorgers die aanvullend vanaf 2 sterren verzekerd zijn kunnen rechtstreeks contact opnemen met een zorgcoach van Zilveren Kruis via 071 – 364 02 80, zonder zorgindicatie of verwijzing van de huisarts.

Zorgindicatie

Wanneer u een zorgindicatie heeft op basis van de Wet langdurige zorg, hebben wij met verschillende zorgkantoren bijzondere afspraken gemaakt op grond waarvan u met uw indicatie bij ons 25% meer tijd beschikbaar krijgt.

Modulair Pakket Thuis

Het Modulair Pakket Thuis (MPT) is een vorm van zorgindicatie op basis van de wet langdurige zorg. Het is een goede mogelijkheid wanneer u intensieve begeleiding en verzorging nodig heeft en graag in de veilige en vertrouwde thuisomgeving wilt blijven wonen. U ontvangt dan thuis de zorg die u ook in een verpleeg- of verzorgingshuis zou ontvangen. In overleg met de Klantcoördinator kunt u de inhoud van de ondersteuning afstemmen naar uw eigen wensen. Met een MPT kunt u zorg ontvangen via diverse aanbieders. 

Voor een MPT betaalt u een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw persoonlijke situatie. Voor meer informatie over de eigen bijdrage, klik hier.


Tarieven 2021 (excl. BTW)

Diensten

Metgezelschap/Individuele Begeleiding

€ 39,60 p/u

In & Om Huis

€ 39,60 p/u

Persoonlijke Verzorging

€ 39,60 p/u

Intensieve Begeleiding

€ 58,80 p/u

Slaapdienst (maximaal 2x opstaan tijdens dienst)

€ 30,60 p/u

Nachtdienst (van 00.00 – 06.00 uur)

€ 57,00 p/u

Zon- en feestdagen

Metgezelschap/Individuele Begeleidingen

€ 63,60 p/u

In & Om Huis

€ 63,60 p/u

Persoonlijke Verzorging

€ 63,60 p/u

Slaapdienst (maximaal 2x opstaan tijdens dienst)

€ 30,60 p/u

Nachtdienst (van 00.00 – 06.00 uur)

€ 57,00 p/u

Contract

Wij maken altijd vooraf heldere afspraken met u over het aantal uren en de periode van ondersteuning en leggen dit vast in een contract. Dan weet u altijd precies waar u aan toe bent. Als u op enig moment behoefte krijgt aan meer of minder ondersteuning, dan passen wij dit contract aan in overleg met u.

Omzetbelasting

Als u onze diensten afneemt op basis van een zorgindicatie, dan hoeft u hierover geen BTW te betalen. Als u geen zorgindicatie heeft, zijn wij verplicht 21% BTW in rekening te brengen.

Facturering

Facturering vindt achteraf plaats op grond van het aantal uitgevoerde uren dat is afgesproken in het contract.

REALISATIE WEBSITE ANEKIO