Financiering en tarieven

Home Instead Thuisservice verleent haar diensten zowel op particuliere basis als op basis van een zorgindicatie of een combinatie daarvan. Dit kan zijn een zorgindicatie op grond van de Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of Zvw (Zorgverzekeringswet).

Indien u een zorgindicatie heeft, dan kunnen wij onze diensten leveren via een Persoons Gebonden Budget (PGB) of via Zorg In Natura (ZIN). U heeft hierin de keuze.

Als u interesse heeft in onze dienstverlening, maar niet goed weet of en welke indicatie u heeft of hoe u de diensten wilt afnemen, neemt u dan gerust contact op met één van onze vestigingen. Wij kunnen u op basis van uw persoonlijke situatie graag informeren over de diverse mogelijkheden.

Zorgindicatie

Wanneer u een zorgindicatie heeft op basis van de Wet langdurige zorg, hebben wij met verschillende zorgkantoren o.a. VGZ en Zilveren Kruis bijzondere afspraken gemaakt op grond waarvan u bij ons 25% meer tijd beschikbaar krijgt dan bij andere thuiszorg-aanbieders.

Tarieven 2018

Basistarieven
Metgezelschap / Individuele Begeleiding en In & Om huis € 31,20 p/u (excl. BTW)
Persoonlijke Verzorging € 33,60 p/u (excl. BTW)
Intensieve Begeleiding* € 38,00 p/u (excl. BTW)

*Vanwege coördinatie en regie werkzaamheden bij complexe situaties wordt een opslag van 1 uur per 8 uur per week dienstverlening in rekening gebracht. Bij 24-uurs dienstverlening geldt een max. opslag van 2 uur per etmaal.

Speciale tarieven Metgezelschap / Individuele Begeleiding en In & Om Huis
Zaterdag € 34,20 p/u (excl. BTW)
Zon- en feestdagen € 49,80 p/u (excl. BTW)

Speciale tarieven Persoonlijke Verzorging
Zaterdag € 37,20 p/u (excl. BTW)
Zon- en feestdagen € 54,00 p/u (excl. BTW)
Slaapdienst met maximaal 2 keer opstaan € 24,00 p/u (excl. BTW)
Nachtdienst € 48,60 p/u (Nachtdienst is van 00.00 – 06.00 uur) (excl. BTW)
24-uurs servicedienst maandag tot en met vrijdag** € 30,00 p/u (excl. BTW)
24-uurs servicedienst zaterdag** € 33,00 p/u (excl. BTW)
24-uurs servicedienst zon- en feestdagen** € 48,60 p/u (excl. BTW)
**Tarief geldt voor een 24-uurs servicedienst van tenminste 7 aaneengesloten dagen.

Contract

Wij maken altijd vooraf heldere afspraken met u over het aantal uren en de periode van ondersteuning en leggen dit vast in een contract. Dan weet u altijd precies waar u aan toe bent. Als u op enig moment behoefte krijgt aan meer of minder ondersteuning, dan passen wij dit contract in overleg met u aan.

Omzetbelasting

Als u onze diensten afneemt op basis van een zorgindicatie dan brengen wij over deze diensten en ook over eventuele meeruren die u particulier afneemt geen omzetbelasting in rekening.

Als u geen zorgindicatie heeft, zijn wij verplicht 21% omzetbelasting in rekening te brengen.

Facturering bij particulier en PGB

Facturering vindt tweewekelijks achteraf plaats op grond van het aantal uitgevoerde uren dat is afgesproken in het contract.