Lid cliëntenraad


"Als cliëntenraadslid hoor ik bij een club die iets kan betekenen voor de mensen. Dat vind ik heel belangrijk. Onderling verdelen we de taken. Daarbij kijken we waar ieders interesses liggen en hoeveel tijd eenieder beschikbaar heeft."

 

Home Instead Thuisservice Kennemerland is op zoek naar enthousiaste cliëntenraadsleden.

De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Home Instead Thuisservice Kennemerland behartigt.

Elke instelling moet een cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Deze wet gaat ervan uit dat cliënten van de instelling het beste kunnen opkomen voor hun eigen belangen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen op het gebied van zorg, behandeling en begeleiding.

Zonder die betrokkenheid kan zorg niet uitgaan van wat cliënten belangrijk vinden en dan schiet die zijn doel voorbij, namelijk: bijdragen aan een waardevol leven.

De cliëntenraad speelt hierin een belangrijke rol. Hij stimuleert dat zorgorganisaties mensen in staat stellen om mee te praten en mee te beslissen over de zorg.

Voor de cliëntenraad komt een verscheidenheid van mensen in aanmerking om deel te kunnen nemen. Allereerst natuurlijk de meest betrokkenen zelf: de cliënten van Home Instead Thuisservice Kennemerland. U kunt als geen ander inbreng leveren vanuit eigen ervaring. Ook iemand die nauw betrokken is bij u en de dienstverlening van onze CAREGivers is van harte welkom als cliëntenraadslid. Niet iedereen in een cliëntenraad hoeft alles te kunnen. Er zijn wel een paar algemene ‘criteria’ die voor alle leden gelden. Denkt u hierbij aan:

· direct ervaring en/of betrokkenheid hebben met de zorg­ en dienstverlening;

· cliëntenbelang vooropstellen;

· onderscheid kunnen maken tussen eigen belang en cliëntenbelang;

· gemotiveerd zijn;

· kunnen samenwerken;

· voldoende tijd en inzet hebben;

· kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

 

Specifieke deskundigheid

Een cliëntenraad heeft ook mensen nodig die een specifieke deskundigheid hebben zoals beleidsmatige interesse, administratieve vaardigheden, juridische of financiële kennis. En niet te vergeten mensen die graag met de cliënten contact onderhouden! Want het contact met de achterban is de motor van de medezeggenschap.

Bent u nieuwsgierig geworden wat een rol binnen een cliëntenraad betekent? Kijkt u dan voor algemene informatie op www.clientenraad.nl.

U kunt vanzelfsprekend ook contact met mij opnemen via 023-8200392 of via jkauffman@homeinstead.nl.

Solliciteer direct