Cliëntenraad

Bent u al bekend met de cliëntenraad van Home Instead Thuisservice West-Brabant? De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliëntenpopulatie van Home Instead en bestaat uit drie enthousiaste leden, te weten Edo Immink, Wil Vergouwen en Tom de Kerf.

Doel Cliëntenraad

Het doel van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Home Instead Thuisservice West-Brabant. Home Instead hecht als organisatie grote waarde aan klanttevredenheid en is van mening dat medezeggenschap vanuit cliënten daar een bijdrage aan kan leveren. De cliëntenraad is er om uw stem te vertegenwoordigen in de vorming en uitvoering van het beleid van Home Instead als zorgaanbieder. Dat leidt tot gevraagd en ongevraagd advies vanuit de raad aan de bestuurders van Home Instead over de (invulling van de) dienstverlening. De cliëntenraad fungeert niet als klachtencommissie. Voor eventuele klachten wordt u, zoals vermeld in de algemene voorwaarden, verwezen naar het klachtenreglement op de website van Home Instead.

De cliëntenraad bestaat uit drie leden die in nauw overleg met het bestuur en management van Home Instead kijken naar het jaarplan met daarin de jaarlijkse doelstellingen. De cliëntenraad ziet er oe dat resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek worden verwerkt in het Jaarplan. De leden van de cliëntenraad ontvangen graag terugkoppeling van cliënten om er met die input voor te zorgen dat de dienstverlening van Home Instead blijft voldoen aan verwachtingen van cliënten.

Daarnaast heeft de cliëntenraad een rol in het meedenken over het financiële beleid en de planvorming van de dienstverlening waarbij tariefstelling een onderwerp is.

Het belangrijkste doel is echter dat de leden van de cliëntenraad als vertegenwoordigers van de gehele cliëntenpopulatie in gesprek zijn met het bestuur en management van Home Instead over de kwaliteit van dienstverlening. Dat onderwerp gaat u direct aan. Hoe tevreden bent u met de aanwezigheid van de collega’s van Home Instead en de zorg die zij verlenen? En kunt u uw mening daarover voldoende kwijt bij de betrokken Klantcoördinator van Home Instead? De cliëntenraad hoort graag van u ten aanzien van zaken die u graag anders zou zien, of zaken waarover u juist zeer tevreden bent; elke terugkoppeling is welkom!

Contact U kunt ons per mail bereiken via clientenraad.wbo@homeinstead.nl of via het algemene telefoonnummer van Home Instead (076-8885285) kenbaar maken dat u graag telefonisch in contact komt. U wordt dan teruggebeld door een van de leden van de cliëntenraad.

Onderstaand stellen de lean de cliëntenraad zich aan u voor.

 

Edo Immink

Mijn naam is Edo Immink, 54 jaar en vader van 3 kinderen. Ik ben verbonden met Home Instead in verband met de zorg voor mijn moeder. Ik hecht grote waarde aan professionele zorgverlening aan ouderen en wil daar voor Home Instead graag mijn steentje aan bijdragen. 

Wil Vergouwen

Mijn naam is Wil Vergouwen, 70 plusser. Ik heb 3 kinderen en 3 kleinkinderen en ga met mijn echtgenoot regelmatig met de camper erop uit. Ik zit in de Cliëntenraad om te trachten de belangen van de mensen die gebruikmaken van de zorg en begeleiding van Home Instead zo goed mogelijk te behartigen. 

Tom de Kerf

Mijn naam is Tom de Kerf, 58 jaar oud en ik heb een volwassen dochter die inmiddels het huis uit is. Via de zorg voor mijn moeder met dementie, ben ik in contact gekomen met de CAREGivers van Home Instead; vanaf het begin was en ben ik nog steeds erg onder de indruk van de persoonlijke aandacht voor de mensen die zorg en/of begeleiding nodig hebben. Ik wil graag onderdeel zijn van een Cliëntenraad die spreekt namens mensen die gebruikmaken van zorg en hun mantelzorgers.