Mantelzorger na lang revalidatietraject

Terug naar overzicht

Wilco Nieuwenhuis was lange tijd als mantelzorger voor zijn moeder de eerste contactpersoon als het ging om onze hulp. Vanaf het eerste moment was dit een erg prettige samenwerking, waarbij Wilco regelmatig met ons meedacht als het planning-technisch wat lastig was. Zijn hulp en die van de familie waren onontbeerlijk. Hoe kijkt hij zelf aan tegen deze periode van zorg?

Hoe ben je bij Home Instead terecht gekomen?

Home Instead leerden we bijna 4 jaar geleden kennen toen wij op zoek waren naar zorg voor mijn moeder, die na een lang revalidatietraject naar huis mocht. De reguliere zorg was overbelast en de zorgverzekeraar bemiddelde met de inzet van zorgverleners die vanuit Brabant kwamen rijden om zorg te verlenen in Klarenbeek. Home Instead beloofde contact te zoeken zodra ze de zorg konden overnemen en dat lukte gelukkig vrij snel.

Hoe werd de zorg vergoed?

De zorg werd aanvankelijk vergoed vanuit de zorgverzekering en er was ruimte om wat meer tijd te indiceren, aangezien mijn moeder meer tijd nodig heeft voor de dagelijkse ADL handelingen. Rust en zo min mogelijk prikkels, zorgen voor een stabiele situatie.

Volstond deze zorg?

De zorgverzekeraar vergoed eigenlijk alleen maar handelingen. Omdat mijn moeder nog meer zorg en hulp nodig had, zochten we contact met de afdeling WMO. Zij boden hulp in de vorm van Regie op gestructureerd Huishouden. De inmiddels vertrouwde medewerkers van Home Instead konden ook daarmee helpen. Daarnaast kon mijn moeder enkele dagen naar de dagbesteding.

Jullie hebben uiteindelijk een WLZindicatie aangevraagd?

De zorgverzekering, maar ook WMO vraagt met enige regelmaat om een herindicatie. De systematiek is daarbij vaak dat de hulp, toegezegd in minuten, met moeite in stand kan blijven. Dat is begrijpelijk wanneer verwacht wordt dat de zorgvraag afneemt. Dat is best lastig als de situatie -alleen al door ouder te worden- juist langzaam verder achteruit gaat. De zorgverzekeraar ging veranderen en dat gaf de nodige rompslomp.

Werd de bestaande indicatie gerespecteerd, of diende er weer nieuwe afspraken te worden gemaakt?

Gezien het langdurig karakter van het ziektebeeld en de bijbehorende zorg hebben we een WLZ-indicatie aangevraagd.

Hoe ging dat?

Je wilt eerst weten hoe de WLZ werkt. Dat deze regeling ook in de thuissituatie geldt en hoe hoog de eigen bijdrage is en de hoeveelheid zorg. Ook bleek de dagbesteding niet WLZ-gecontracteerd, waardoor we een PGB hebben aangevraagd. Na toekenning van de WLZ lukte het langere tijd om de zorg en hulp in te regelen. Als mantelzorger lukte het heel goed om met de vaste CAREGivers van Home Instead te zorgen voor rust, regelmaat en vertrouwde gezichten. Als mantelzorger wil ik het beste voor mijn moeder en het was de wens van mijn moeder zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen.

Je zegt dat dit langere tijd lukte….

Het beroep op de familie werd te groot toen de fysieke situatie van mijn moeder helaas nog verder achteruit ging. Omdat het volledige WLZ-budget inclusief Extra Kosten Thuis al moest worden ingezet, zochten we naar een (tijdelijk) ruimer budget. Voor meer-zorg kwam mijn moeder niet in aanmerking, tenzij dit was ter overbrugging voor opname. Dit wilden we als familie zo lang mogelijk uitstellen. De inzet van een zorg au pair bleek helaas geen passende oplossing, waarna voor een alternatief werd gekozen: wonen met zorg in de vorm van een Volledig Pakket Thuis. Home Instead was gelukkig in staat om de zorg direct weer ter overbrugging en voor meer uren per dag op te pakken. Tot het moment van overgang hebben we op de hulp van de CAREGivers van Home Instead mogen rekenen.

Hoe kijk je terug op de hulp van Home Instead?

De inzet van Home Instead hebben we als zeer positief ervaren. Heldere en prettige communicatie via korte lijnen. Geen bureaucratisch gedoe. De CAREGivers waren allen zeer betrokken, erg vriendelijk en kundig in de taken die zij moesten uitvoeren. Zij hebben mijn moeder en mij de broodnodige ondersteuning gebracht zodat mijn moeder zo lang mogelijk thuis kon blijven wonen. Dit hebben wij als zeer prettig ervaren en zijn wij dankbaar voor.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons gerust met uw vragen of bekijk onze vacatures.