Onze visie op goed werkgeverschap

Terug naar overzicht

De belangrijkste schakel binnen onze organisatie. Dat zijn de medewerkers! Verspreid over het hele land zetten ruim 3.000 medewerkers zich in om het leven van senioren thuis veiliger en comfortabeler te maken. Wij geloven dat succes begint bij goed werkgeverschap en werkplezier. Dat je kunt werken in een fijne omgeving waar in je je gewaardeerd en ondersteund voelt. Maar wat maakt een omgeving prettig? En wat is er nodig om als medewerker de juiste waardering en ondersteuning te ontvangen? In onze rubriek ‘Onze visie op goed werkgeverschap’ vertellen Franchiseondernemers over hoe zij de verbinding maken en houden met de medewerkers. Geven zij hun kijk op goed werkgeverschap en lichten ze uit wat de kracht is van persoonlijke en professionele ontwikkeling.  Deze maand vertelt Angelino Martens van Home Instead Thuisservice Zwolle en Home Instead Thuisservice Apeldoorn over zijn visie op Goed Werkgeverschap.

Werkomgeving 

Hoe omschrijf je de sfeer op de vestiging ?  

“We werken met een enthousiast team van medewerkers toe naar een heel concreet doel: onze klanten zo lang, zo veilig en comfortabel mogelijk thuis te laten wonen. Als dit lukt en we de tevredenheid van klanten en hun mantelzorgers zichtbaar terugkrijgen, motiveert dit iedereen om nog een stapje extra te zetten.” 

Werkplezier 

Wat is de definitie van werkplezier volgens jullie? 

“Werkplezier is voor ons primair het gevoel dat hetgeen je doet niet echt als werken voelt. De ultieme situatie ontstaat wanneer zowel de klant als de CAREGiver uitkijkt naar een bezoek. Er is dan sprake van een wederzijdse klik en sprake van een goede mix van zorg en oog voor het welzijn van de klant, maar óók het welzijn van de mantelzorgers. De lijnen zijn kort en het contact verloopt daardoor erg soepel.”

Wat maakt jullie vestiging zo leuk om voor te werken? 

“Dat zou je eigenlijk het beste aan de medewerkers zelf kunnen vragen. Waar we naar streven is dat we ons maximaal inspannen om rekening te houden met elkaar.. Natuurlijk vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk senioren van dienst te zijn. We vinden het ook belangrijk om rekening te houden met onze medewerkers zelf. Wie werkt in de zorg heeft vaak ook zelf mantelzorgtaken of bepaalde momenten dat iemand vrij wil zijn. Als je daar een middenweg in kunt vinden, is er een gevoel dat er echt rekening met je wordt gehouden. Ieder jaar voeren we een uitvoerig medewerkertevredenheidonderzoek uit om de meningen en ervaringen van onze medewerkers in kaart te brengen en onze dienstverlening te optimaliseren. Dit is een mooie aanvulling op de contactmomenten die we het gehele jaar door met elkaar hebben.”

Waarom is het zo belangrijk om de focus niet alleen op de klant maar ook op de medewerker te leggen? 

“Het antwoord komt eigenlijk al terug bij de vorige vraag. Voor iemand die lekker zijn of haar werk kan doen, zal dit ook minder als een belasting voelen. Een recent onderzoek wees nog weer eens uit dat een passend werkrooster en daarmee goede werk-privé balans als een belangrijke maatstaf voor waardering geldt.”

Verbinding 

De kracht van verbinding. Waarom is het zo belangrijk om deze met de CAREGivers en Supportteammedewerkers te maken en te behouden? En hoe doen jullie dat? 

“Je hebt elkaar simpelweg keihard nodig, om er te kunnen zijn voor de klant en zijn/haar naasten. Voor een CAREGiver is het de geruststellende gedachte om altijd te kunnen overleggen met het supportteam, ook buiten kantoortijd. Je staat er daarom nooit alleen voor. Vanuit het supportteam is het soms best een zoektocht om toch zorg en hulp te kunnen bieden als een collega onverhoopt uitvalt. Hoe fijn is het dat iemand dan bereid is om mee te denken en een dienst over te nemen?”

Wat is de verbindende rol van het Supportteam voor de CAREGiver? 

“De neiging is best groot om zorgvragen en diensten telefonisch of online uit te vragen. Daar ontkomen we niet altijd aan, maar vaak proberen we even een afspraak te plannen op kantoor, waarbij één op één gekeken wordt naar de mogelijkheden. Er is dan ook gelegenheid om even met de klantcoördinator te spreken, zodat de zorgvraag, de wensen en omstandigheden van een klant goed in beeld zijn. De inloop naar ons kantoor is over en weer zéér waardevol, omdat we niet alleen de klant, maar ook elkaar beter leren kennen. Ontzettend belangrijk voor een goede match.”

Feedback  

Hoe zorgen jullie ervoor dat de CAREGivers en Supportteammedewerkers  zich gehoord voelen?   

“We willen graag weten waarom er géén klik is met een klant als dat al eens voor komt. Zo kunnen we toekomstige zorg-, en klantvragen beter inschatten. Minstens net zo belangrijk is het dat onwenselijke situaties of ervaringen direct gesignaleerd en opgepakt kunnen worden. Dit kan bij voorkeur rechtstreeks bij de betrokken medewerker van het supportteam, maar ook bij een van de CAREGiver coördinatoren, bij mijzelf of bij de collega's van de ondernemingsraad. Bovenal gaat het om het vermogen om te accepteren en te respecteren dat er géén klik is.  

Waardering 

Hoe laten jullie zien dat de CAREGivers en het Supportteam gewaardeerd worden? 
“Regelmatig staan we met een aardigheidje als dank stil bij het mooie, maar ook verantwoordelijke werk dat onze medewerkers leveren. Onze waardering komt terug in de ontmoetingen, zoals de medewerkers barbecue, maar ook tijdens bijeenkomsten waar we indirect specifieke thema's raken i. Een voorbeeld is de uitnodiging voor de film ‘The Father’. Een aangrijpend verhaal dat voor velen herkenbaar is.

Waarderen jullie de medewerker met specifieke secundaire arbeidsvoorwaarden?

We kennen de verjaardagslunch, hebben recent een fietsplan in leven geroepen en maken elk kwartaal een medewerkersnieuwsbrief. Daarnaast is er regelmatig contact met onze CAREGiver coördinatoren, waardoor we meer betrokken zijn bij het wel en wee van de collega zelf, maar ook ruimte bieden om te praten over hetgeen medewerkers mee maken. Door de vertrouwelijkheid van de omgeving waarin we werken, kunnen medewerkers hun verhaal ook niet altijd goed kwijt, terwijl het belangrijk is om ook te kunnen praten over moeilijke situaties, zoals bijvoorbeeld overlijden. 

Opleiding  

De trainingen geven het vertrouwen om vanaf de start zelfverzekerd aan de slag te gaan. Waarom is dit zo belangrijk? 

“Houvast en duidelijkheid over wat van je wordt verwacht, maar ook wat je zelf mag verwachten is ontzettend belangrijk. Doordat onze medewerkers voorbereid zijn op hun werkzaamheden, kunnen we waarmaken wat we beloven: een andere manier van thuiszorg, met oog voor welzijn, welbevinden en leefplezier.

Als organisatie zijn we specialist op het gebied van dementie. Zo bieden we de Alzheimer CARE Trainingen aan. Kunnen jullie uitleggen waarom deze training de juiste handvatten biedt aan de CAREGiver om met vertrouwen aan de slag te gaan bij senioren thuis?  

“Omgaan met dementie kan een uitdaging zijn. Wat de situatie ook is, we proberen altijd te denken in oplossingen. De focus te leggen op dat wat wél mogelijk is. Dat begint bij begrip voor de situatie, je afvragen hoe je `t zelf zou willen in een dergelijke situatie en bij de vraag hoe je het beste kunt helpen. De trainingen helpen daarbij door middel van hele praktische tips en aanwijzingen.

Toekomst 

Zijn er nog bepaalde toekomstdromen als het gaat om het vergroten van werkplezier voor de medewerker? 

“We zien dat het héél belangrijk is om in een vroegtijdig stadium in contact te komen met senioren, al is het in eerste instantie maar met een beetje hulp. Dit stelt onze medewerker in staat om op een natuurlijke manier een vertrouwensband op te bouwen en samen dingen op te pakken die nog wel kunnen in plaats van het accent te leggen op wat niet kan. Zoals spelletjes doen, een wandeling, hulp bij een doktersbezoek of samen koken. De mooiste voorbeelden die we zien, zijn situaties waarbij de ondersteuning meegroeit op basis van de relatie of de band die wordt opgebouwd. Een band met de klant, maar ook met familie, waardoor de mantelzorger niet overbelast raakt en het vertrouwen krijgt om  te leunen op onze hulp thuis. Bekende gezichten, bekende omstandigheden en een band met onze medewerkers maken het geven en accepteren van ondersteuning zo véél makkelijker. Waardoor uiteindelijk minder (medische) zorg nodig is.

 

Kunnen wij u helpen?

Bel ons gerust met uw vragen of bekijk onze vacatures.