Onze visie op goed werkgeverschap Zaanstreek-Waterland

Terug naar overzicht

De belangrijkste schakel binnen onze organisatie. Dat zijn de medewerkers! Verspreid over het hele land zetten 3000 medewerkers zich in om het leven van senioren thuis veiliger en comfortabeler te maken. Wij geloven dat succes begint bij goed werkgeverschap en werkplezier. Dat je kunt werken in een fijne omgeving waar in je je gewaardeerd en ondersteund voelt. Maar wat maakt een omgeving prettig? En wat is er nodig om als medewerker de juiste waardering en ondersteuning te ontvangen? Deze maand delen Bas en Janneke Leijden van Amstel van Home Instead Thuisservice Zaanstreek-Waterland hun kijk op goed werkgeverschap en lichten zij uit waarom succes begint bij betrokken en gemotiveerde medewerkers.

Werkomgeving

Hoe omschrijven jullie het team van CAREGivers en Supportteammedewerkers in Zaanstreek-Waterland?
“Ons team bestaat uit een mooie, maar bovenal zorgzame, groep medewerkers die zich iedere dag weer inzet om “hun” klanten gelukkig te maken. Zij zetten een extra stap wanneer dit nodig is. Denken altijd mee om het leven thuis veiliger en comfortabeler te maken. Ook wanneer de situatie uitdagender is, bij bijvoorbeeld dementie. Het terugkrijgen of het vergroten van het leefplezier van de senior en het ontzorgen van de mantelzorger. Dat is waar we het samen voor doen.”

Hoe omschrijf je de sfeer bij jullie op de vestiging?
“De sfeer op de vestiging begint bij het Supportteam. Deze groep mensen staat volledig achter de visie van Home Instead en dragen dat ook uit. Ieder lid is betrokken bij de organisatie en CAREGivers zijn, op iedere moment van de dag, altijd welkom voor een gesprek of een kop koffie of thee. Wij vinden het belangrijk dat CAREGivers zich gezien en gehoord voelen. Door de laagdrempeligheid is het voor de CAREGiver eenvoudig om even binnen te lopen. Tegelijkertijd houdt het de lijnen kort en zorgt het voor een verbindende factor tussen CAREGiver en Supportteam.”

Werkplezier

Wat is de definitie van werkplezier volgens jullie?
“Werkplezier houdt in dat je weet dat je aan het werk bent, maar het niet zo aanvoelt.”

Wat maakt jullie vestiging zo leuk om voor te werken?
“Goed werkgeverschap staat bij ons hoog in het vaandel! Wij zijn ons ervan bewust dat we alleen met gemotiveerde medewerkers het verschil kunnen maken bij senioren thuis. Als werkgever weten we dat onze aanpak veel invloed kan hebben op de tevredenheid van de medewerker. De betrokkenheid die we verwachten naar de klant, willen wij ook uiten naar de medewerker. We staan stil bij gebeurtenissen die spelen in het leven van de medewerker en spelen daar op in, door simpelweg een kaartje te sturen of even persoonlijk contact met hen op te nemen.” “Onze medewerkers zijn mensen met een eigen leven naast Home Instead en dat leven is net zo belangrijk als het ondersteunen van onze klanten. Wij vinden het belangrijk dat de medewerker zich verbonden voelt aan de vestiging, ondanks dat zij altijd één op één bij de klant thuis aan het werk zijn. Meerdere keren per jaar zorgen we ervoor dat de CAREGivers samenkomen om ervaringen te delen of om gewoon lol te hebben met elkaar in een informele setting.”

Waarom is het zo belangrijk om de focus niet alleen op de klant maar ook op de medewerker te leggen?
“Tevreden medewerkers zijn ambassadeurs voor je organisatie. Betrokken medewerkers zorgen voor een lagere uitstroom. Dat is niet alleen fijn voor ons als organisatie in een krappe arbeidsmarkt. Het zorgt er ook voor dat onze CAREGivers vaste gezichten zijn voor de senioren. Het is gewoon fijn om de medewerkers af en toe te verrassen met een kleinigheidje. Een waardering om te laten zien dat we hen dankbaar zijn.”

Verbinding

De kracht van verbinding. Waarom is het zo belangrijk om deze met de CAREGivers en Supportteammedewerkers te maken en te behouden? En hoe doen jullie dat?
“Een sterke verbinding tussen CAREGiver en het Supportteam is van groot belang. Het zorgt dat de lijnen kort zijn, de communicatie helder is en hierdoor o.a. gebeurtenissen bij de klant sneller bespreekbaar zijn. Door snel te schakelen kan er tijdig en adequaat worden gereageerd op verschillende situaties thuis.”

“Bij Home Instead streven we ernaar om deze verbinding te versterken en te behouden door middel van verschillende initiatieven. Zo organiseren we regelmatig reflectiebijeenkomsten, trainingen en ‘Lunch en Learn’ momenten met steeds wisselende thema’s. Deze activiteiten worden georganiseerd door het Supportteam.  Het doel hiervan is het creëren van betrokkenheid bij de CAREGivers en het bieden van een platform waar zij kunnen sparren over klantsituaties. We vinden het belangrijk dat het werkplezier altijd centraal staat.”

Feedback

Hoe zorgen jullie ervoor dat de CAREGivers en Supportteammedewerkers zich gehoord voelen? 
“Door open te staan voor feedback, iemand hiervoor te bedanken en ook vervolgacties te ondernemen. Daarbuiten vinden er ook de jaarlijkse evaluatiemomenten en het medewerkertevredenheidsonderzoek plaats.”

“Door open het gesprek aan te gaan, creëren wij een veilige omgeving voor feedback. Ons motto is: Iedere beslissing is met de allerbeste intentie genomen, maar helaas volgt uit de beste intentie niet altijd de juiste beslissing. Het is dan vooral zaak goed uit te vragen wat de medewerker van ons nodig heeft om dit in de toekomst anders te kunnen doen.”

Waardering

“Door het sturen van een kaartje of bloemetje. Om de medewerker te bedanken of ter attentie van een bijzondere persoonlijke gelegenheid. Een extra presentje met Pasen en Kerst.

Dit jaar bestaat onze vestiging 5 jaar en hierdoor mogen we ook verschillende jubilarissen in het zonnetje gaan zetten, daar kijken we echt naar uit!”

Opleiding

“De verschillende trainingen en de ondersteuning van het Supportteam geven de CAREGiver de juiste handvatten om met vertrouwen aan de slag te kunnen gaan bij senioren thuis. De medeweker krijgt de ruimte om zich te ontwikkelen en te ontplooien om zo, vanuit het hart, écht het verschil te kunnen maken.”

Als organisatie zijn we specialist op het gebied van dementie. Zo bieden we de Alzheimer CARE Trainingen aan. Kunnen jullie uitleggen waarom deze training de juiste handvatten biedt aan de CAREGiver om met vertrouwen aan de slag te gaan bij senioren thuis?
“Doordat een vorm van dementie voorkomt bij circa 85% van onze klanten is de training voor onze CAREGivers onmisbaar. De CAREGiver leert over de verschillende vormen van dementie. Gaat in op technieken die je als CAREGiver kunt toepassen wanneer je voor een uitdagende situatie komt te staan. Theorie die ervoor zorgt dat een CAREGiver niet alleen weet hoe om te gaan met bepaald gedrag maar ook realiseert waar dit gedrag vandaan komt.”

Toekomst

Zijn er nog bepaalde toekomstdromen als het gaat om het vergroten van werkplezier voor de medewerker?
“Doordat de vestiging groeit is het de eerste en belangrijkste prioriteit om het werkplezier bij de medewerkers te bewaken en te waarborgen. Vanuit groei wordt het dan makkelijker om andere mogelijkheden op dit gebied te onderzoeken en te realiseren.”

Kunnen wij u helpen?

Bel ons gerust met uw vragen of bekijk onze vacatures.