Inzet van thuisbegeleiding bij dementie - vroeger of later?

Terug naar overzicht

Het moment waarop Home Instead Thuisservice wordt ingezet verschilt van situatie tot situatie. Een eenduidig, optimaal moment om met thuisbegeleiding te starten bij klanten met dementie bestaat niet, maar in onze praktijk zien wij toch heel vaak dat deze stap te laat gezet wordt.
Daar zijn verschillende redenen voor. Een eerste, voor de hand liggende reden is dat de dementie soms laat gediagnosticeerd wordt, bijvoorbeeld bij senioren met beperkte sociale contacten. Sommige, intelligente senioren zijn ook heel handig in het verhullen van het dementie-proces.
Dementie heeft daarnaast nog steeds een sterk negatief stigma, en er zijn mensen die zorg in het algemeen mijden. Eenvoudige ontkenning komt natuurlijk ook voor.

Er zijn goede redenen om toch vroeg met begeleiding te starten, zelfs al is dit maar 1 of 2 uur per week. De argumenten liggen voor de hand maar het volgende overzicht kan toch van pas komen in gesprek met mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

 

 1. Behoud van levensgeluk door het voorkomen van overbelasting
  De belangrijkste reden om ondersteuning te accepteren is het voorkomen van overbelasting van de mantelzorger. Deze overbelasting ontstaat meestal niet ineens, maar verraderlijk geleidelijk. De partners die hebben beloofd voor elkaar te zorgen, doen dat in voor- en tegenspoed, ook als ze dat fysiek of geestelijk niet meer aankunnen. Dit kan leiden tot vervreemding en onbegrip, oververmoeidheid, verbale of fysieke agressiviteit, en daarmee het verlies van levensplezier voor de senior met dementie én de mantelzorger. Maar het is niet nodig om samen eerst door een diep dal te gaan. Het behoud van levensgeluk is daarmee een belangrijke reden om tijdig ondersteuning te starten.

 2. Verzachten van de gevolgen
  Dementie is een progressieve ziekte, waar vooralsnog geen medicijn tegen bestaat. Wij kunnen achteruitgang dus niet voorkomen. Maar, we kunnen de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van de dementie wel verzachten. Door tijdige diagnose en individuele begeleiding bevorderen we begrip en acceptatie, zowel bij de senior met dementie, als bij de omgeving.

 3. Aanleren van nieuwe routines
  Vergeetachtigheid is – natuurlijk – een veel voorkomend probleem bij dementie. Maar het is vaak toch mogelijk om mensen met dementie nieuwe routines aan te leren. En hoe eerder we daarmee beginnen, hoe groter de kans op succes. 

 4. Vertrouwen in zorgverleners
  Dementie doet mensen het vertrouwen in zichzelf en de omgeving verliezen, met zorg-mijdend gedrag als gevolg. Een persoonlijke band met begeleiders maakt het makkelijker voor mensen met dementie om zorg en begeleiding te accepteren. Het opbouwen van een vertrouwensband kost echter tijd. Ook daarom is het belangrijk om hier vroeg mee te beginnen.

 5. Financiële redenen
  De samenleving vergrijst en het aantal thuiswonende mensen met dementie neemt toe. Tegelijkertijd wordt het tekort aan verpleegkundig personeel steeds groter. De rol van de mantelzorger in de ondersteuning van mensen met dementie zal de komende jaren daarom steeds belangrijker worden. Deze mantelzorgers moeten dit dan wel volhouden. Daarmee is er ook een financiële reden om de ondersteuning van mensen met dementie én hun mantelzorgers tijdig te starten. Als mantelzorgers hun rol niet meer kunnen vervullen nemen de kosten voor de maatschappij toe.

 

Het is dus belangrijk al bij beginnende dementie het gesprek over ondersteuning aan te gaan en passende thuisbegeleiding te organiseren. Dit geeft de senior juist de mogelijkheid om zo lang mogelijk zelf de regiein handen te houden, bijvoorbeeld door het kiezen van een zorgverlener die bij hem of haar past.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons gerust met uw vragen of bekijk onze vacatures.