Lid cliëntenraad

 

"Als cliëntenraadslid beteken je iets voor de mensen. Dat vind ik heel belangrijk. Onderling verdelen we de taken. Daarbij kijken we waar ieders interesses liggen en hoeveel tijd eenieder beschikbaar heeft."

Home Instead Thuisservice Arnhem en omstreken is op zoek naar enthousiaste cliëntenraadsleden. De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Home Instead Thuisservice Arnhem behartigt. Elke instelling moet een cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De Wmcz gaat ervan uit dat cliënten van de instelling het beste kunnen opkomen voor hun eigen belangen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen op het gebied van zorg, behandeling en begeleiding. Zonder die betrokkenheid kan zorg niet uitgaan van wat cliënten belangrijk vinden en dan schiet die zorg mogelijk zijn doel voorbij, namelijk: bijdragen aan een waardevol leven. De cliëntenraad speelt hierin een belangrijke rol. De cliëntenraad stelt mensen in staat stellen om mee te praten en mee te beslissen over de zorg. 

Algemene criteria
Voor de cliëntenraad komt een verscheidenheid van mensen in aanmerking om deel te nemen. Allereerst natuurlijk de meest betrokkenen zelf: de cliënten van Home Instead Thuisservice Arnhem. U kunt als geen ander inbreng leveren vanuit eigen ervaring. Ook iemand die nauw betrokken is bij u en de dienstverlening van onze CAREGivers, zoals mantelzorgers of casemanagers dementie zijn van harte welkom als cliëntenraadslid. Niet iedereen in een cliëntenraad hoeft alles te kunnen. Er zijn wel een paar algemene ‘criteria’ die voor alle leden gelden. Denkt u hierbij aan:

  • direct ervaring en/of betrokkenheid hebben met de zorg­ en dienstverlening;
  • cliëntenbelang voorop stellen;
  • onderscheid kunnen maken tussen eigen belang en algemeen cliëntenbelang;
  • gemotiveerd zijn;
  • kunnen samenwerken;
  • voldoende tijd en inzet hebben;
  • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie. 

Specifieke deskundigheid
Een cliëntenraad heeft ook mensen nodig die een specifieke deskundigheid hebben zoals beleidsmatige interesse, administratieve vaardigheden, juridische of financiële kennis. En niet te vergeten mensen die graag met de cliënten contact onderhouden! Want het contact met de achterban is de motor van de medezeggenschap.

De functie van cliëntenraadslid kent een onkostenvergoeding.

Bent u nieuwsgierig geworden wat een rol binnen een cliëntenraad betekent? Kijkt u dan voor algemene informatie op www.LOC.nl. Ook stuur ik u graag de brochure “welkom in de cliëntenraad 10 vragen en antwoorden”  toe ter verdere oriëntatie. 
U kunt vanzelfsprekend ook contact met mij opnemen

Edwin van Houten

Directeur Home Instead Thuisservice Arnhem e.o.
Info.arnhem@homeinstead.nl
026 303 6080

 

Solliciteer direct