Op bezoek in... Medemblik

Terug naar overzicht

Medemblik ligt daar waar land en water elkaar raken. Verleden en heden zijn hier onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat maakt Medemblik en haar omliggende dorpen zo boeiend. In deze editie van Op bezoek in...: 

Medemblik.

 

Als oudste stad van West-Friesland verkreeg Medemblik in 1289 stadsrechten van graaf Floris V van Holland, die toen net West-Friesland definitief had onderworpen aan zijn grafelijke gezag. Medemblik was tot 2007 een zelfstandige gemeente, waartoe geen andere woonplaatsen behoorden. De gemeente was een van de kleinste van de provincie Noord-Holland. De huidige gemeente Medemblik ontstond uit een fusie met de gemeenten Noorder-Koggenland en Wognum per 1 januari 2007, gevolgd door een fusie met de gemeenten Wervershoof en Andijk per 1 januari 2011.

De naam "Medemblik" is mogelijk afkomstig van de waterloop Medemelake of Medemelacha (Germaans miduma- "middelst" en laku- "waterloop in moerassig terrein") die op deze plaats heeft gelopen en die in een oorkonde uit 985 wordt genoemd. Hierin wordt ook Medemblik zelf genoemd als "villa Medemelacha". Dit veenriviertje is grotendeels verdwenen, maar het resterende deel is nog bekend als de Kromme Leek en mondt via de meertjes de Groote en Kleine Vliet bij Medemblik uit in het IJsselmeer.

Medemblik en Dorestad kregen door de Friezen welvarende markten. In 1289 werd Medemblik als eerste plaats in West-Friesland een stadsrecht verleend door graaf Floris V, nadat deze de West-Friezen had onderworpen. Hij liet in diezelfde tijd een dwangburcht bouwen, die nu bekendstaat als Kasteel Radboud. Het stadje werd in 1517 door het leger van Johan van Selbach, gesteund door de kapers van Grote Pier en Wijerd Jelckama geplunderd. In 1555 vond in Medemblik een grote stadsbrand plaats. Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog, in 1572 en 1588, werd de stad door respectievelijk geuzen en staatse troepen belegerd.

Door de ingebruikname van het Noordhollandsch Kanaal in 1824 nam het belang van Medemblik als havenstad sterk af. De afsluiting van de Zuiderzee leek de nekslag voor Medemblik te betekenen, maar in de jaren zestig van de 20e eeuw ontwikkelde de stad zich tot een bekend watersportcentrum, met voornamelijk in het seizoen ook een levendig uitgaansleven.

Medemblik bezit veel historische gevels, en een stadhuis uit 1939 van de architect A.J. Kropholler. Ook staat er een werkende korenmolen (Molen De Herder, herbouwd 1986-1990) en is in het voormalige stoomgemaal De Vier Noorder Koggen het Nederlands Stoommachinemuseum gevestigd. Medemblik telt meer dan 80 rijksmonumenten.

Sinds 1887 heeft Medemblik een spoorverbinding met Hoorn. Het stationsgebouw van Medemblik dateert uit het openingsjaar. Vanaf 1968 wordt deze lijn gebruikt door de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik.

Medemblik kent als een oude kleine stad een groot aantal bezienswaardigheden. Zo vindt men er vele oude gebouwen en gevels uit de 16e, 17e en 18e eeuw:

 • Diverse panden aan de Westerhaven
 • Het pakhuis "De Wolff" uit 1667 aan het Vooreiland
 • De drie pakhuizen genaamd "De Hoop" aan het Vooreiland
 • Het enige huis in Medemblik in Lodewijk XVI-stijl, uit 1728
 • Voormalige synagoge aan het Gedempte Achterom.
 • Oorlogsmonument voor omgekomen soldaten, Joden en verzetsstrijders. Het wordt als zodanig gebruikt, het werd echter tijdens de Tweede Wereldoorlog opgericht, als herdenkingsteken voor het Nederlandse garnizoen dat in Medemblik gelegerd was. Het ligt op het kruispunt Nieuwstraat / Breedstraat
 • Oosterhaven 21, historisch woonhuis uit de 18e eeuw
 • Oosterhaven 44, historisch woonhuis met gevelstenen uit 1656 aan de Oosterhaven
 • Het Weeshuis met poort uit 1785 aan de Torenstraat; de afbeelding van de vier weeskinderen boven de poort sierde in 1975 een kinderpostzegel.
 • De Waag aan de Kaasmarkt.
 • Het "Koggehuis" uit 1613 aan de Nieuwstraat
 • Het (sinds 2011 voormalige) Stadhuis aan de Dam
 • Het Station Medemblik en deel van het spoor Stoomtram Hoorn-Medemblik
 • "De Opper", tegenover meelmolen "De Herder", houten directiewoning Zuiderzeewerken
 • Het "Swarte Woifke" aan de Oosterhaven

 

 

In de volgende editie gaan we Op bezoek in...

Schoorl

 

Kunnen wij u helpen?

Bel ons gerust met uw vragen of bekijk onze vacatures.