Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Home Instead Amsterdam is naast haar wettelijke bevoegdheden informeel van aard, breder van inhoud en voor alle klanten, oud-klanten en/of naasten en vertegenwoordigers toegankelijk.

De leden van de Cliëntenraad komen bijeen om actuele thema’s rondom de dienst- en zorgverlening te bespreken en voorstellen te doen aan de directie van Home Instead Amsterdam. Door het regelmatige onderlinge contact kan de Cliëntenraad haar taak goed uitvoeren.

Doel van de Cliëntenraad:

  • Behartigt de gemeenschappelijke belangen van (toekomstige) klanten
  • Bewaakt de kwaliteit van de dienst- en zorgverlening
  • Is een klankbord voor de directie

De Cliëntenraad is er voor alle klanten en hun naasten

De Cliëntenraad blijft graag op de hoogte van de ervaringen met de dienst- en zorgverlening, die Home Instead Amsterdam verleent. Wat gaat er goed? Wat kan anders of beter? Daarbij kijkt de Cliëntenraad altijd naar het gemeenschappelijke belang voor alle klanten. Heeft de klant een individuele klacht dan kan dat beter eerst besproken worden met de Klantcoördinator. Komt de klant of naasten er niet uit of ontevreden over de afhandeling dan kan een gesprek met de directie uitkomst bieden. De leden van de Cliëntenraad zijn ook altijd te benaderen voor advies. Indien gewenst kan een persoonlijke afspraak thuis worden gemaakt. De Cliëntenraad gaat vertrouwelijk om met hetgeen wordt gedeeld.

Voor individuele klachten heeft Home Instead ook een eigen klachtenregeling. Deze kan worden geraadpleegd op www.homeinstead.nl/klachtenregeling of op te vragen bij de directie of de Cliëntenraad.

Lid worden van de Cliëntenraad?

Als u vanuit het belang van de klanten een actieve bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling van Home Instead Amsterdam dan kunt u lid worden van de Cliëntenraad. Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact op met de leden van de Cliëntenraad.

clientenraad.amsterdam@homeinstead.nl

Ook kun u uw gegevens achterlaten op het telefoonummer met het verzoek dat contact met u opgenomen kan worden.

 020 26 13 847 

Kunnen wij u helpen?

Bel ons gerust met uw vragen of bekijk onze vacatures.