Home Instead en de omgang met het corona virus.

Terug naar overzicht

Home Instead Thuisservice werkt op het gebied van het coronavirus (COVID-19) volgens de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij volgen dagelijks nauwlettend de ontwikkelingen. De gezondheid van onze klanten én die van onze medewerkers staan voorop. Zodra de overheid (RIVM) verzoekt om aanpassingen te doen in de werkwijze volgen we dit advies op. Voor de meest actuele informatie, adviezen en andere vragen over het coronavirus verwijzen wij naar de website van het RIVM.

Home Instead Thuisservice hanteert strikte hygiënemaatregelen:

  • Was handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Houdt zo mogelijk 1,5 m afstand van elkaar
  • Wij hanteren de door de overheid geadviseerde, gebruikelijke hygiënemaatregelen. Dit betekent dat we geen gebruik maken van mondmasker of beschermende kleding.

Home Instead Thuisservice handelt conform de richtlijnen van het RIVM voor medewerkers in de thuiszorg. Indien dit aanleiding geeft om de dienstverlening aan te passen dan nemen we direct contact met u op. Mocht u zelf besluiten om de dienstverlening te wijzigen, neem dan ook contact op met ons.

Wij wijzen u ook op alertheid op symptomen bij uzelf en uw eigen gezinsleden. Neem contact op met ons als u grieperig of koortsig bent en/of in contact bent geweest met iemand die besmet is. Dit geldt ook voor een gezinslid dat regelmatig bij u op bezoek komt. Dan gaan we met elkaar in gesprek hoe we hier zo veilig mogelijk mee om kunnen gaan. Indien er een besmetting of een sterke verdenking daarop wordt vastgesteld, dan neemt uw huisarts en de GGD de regie, zij nemen dan contact met u op.

De dienstverlening van Home Instead Thuisservice draagt bij aan rust en structuur die veelal kwetsbare senioren en hun mantelzorgers juist nu nodig hebben. Daarom blijven we onze dienstverlening continueren met inachtneming van de strikte hygiënemaatregelen en richtlijnen van het RIVM.

Home Instead Thuisservice houdt zich dagelijks bezig met alle actuele ontwikkelingen en maatregelen. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons gerust met uw vragen of bekijk onze vacatures.