“Ook in de Deventer Lochem Zutphen maken we vanuit ons hart elke dag met vertrouwen het verschil.”

Wij maken het mogelijk dat u in uw vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Met u kijken we naar uw mogelijkheden en waar u ondersteuning bij wil hebben. Wij geloven dat ieder mens zijn keuzes mag maken, juist ook als ondersteuning nodig is.

Wij bieden die ondersteuning zoals u wilt, wanneer u wilt en door wie u wilt. Samen met onze hiervoor door Home Instead getrainde CAREGivers staan wij voor thuisservice van hoge kwaliteit. Ons credo is: “Vanuit ons hart maken we elke dag met vertrouwen het verschil”.

Eric heeft een HRM/Bedrijfskundige achtergrond en heeft brede managementervaring waaronder ca 10 jaar in de ouderenzorg. Doret is haar hele werkzame leven al actief in de zorg (ambulance-, ouderen- en ziekenhuiszorg) van uitvoerend tot management en is gefocust op het welbevinden van haar cliënten.

Onze achtergronden en wie we zijn maken dat we elkaar als echtpaar en als collega’s goed aanvullen. Eric zal zich vooral bezig houden met de algemene bedrijfsvoering, strategische contacten en marktontwikkeling. Doret zal zich vooral richten op het directe klantencontact en het informeren van de operationele verwijzers. Het welbevinden van klant en medewerker is hun gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Eric van Putten en Doret Geutjes, directie Home Instead Thuisservice Deventer Lochem Zutphen

Onze missie is er toe bij te dragen dat u zich goed voelt in uw eigen woonomgeving, in de nabijheid van betekenisvolle anderen. Ondersteuning thuis blijkt in veel gevallen effectiever dan zorg in een verzorgings- of verpleeghuis.

Onze medewerkers bieden u persoonlijke aandacht en betekenisvolle ondersteuning, zowel praktisch als emotioneel. Wij bieden daarbij begeleiding bij de dagelijkse activiteiten in en om huis en assistentie bij uw persoonlijke verzorging.

Onze diensten

Duurzaamheid


Home Instead vindt een duurzame maatschappij voor toekomstige generaties en een leefbare wereld belangrijk en probeert daarom binnen de eigen organisatie duurzaam te ondernemen. Home Instead doet dit onder meer door de inzet van E-Health in de vorm van Digitaal Dichtbij, waarmee het mogelijk is om naast de persoonlijke zorg thuis zorg op afstand te leveren. Deze vorm van slimme technologie zorgt voor minder reistijd en vervoersbewegingen wat bijdraagt aan de verlaging van de belasting van het milieu. Ook de trend van digitale overlegstructuren en thuiswerken draagt hieraan bij.

Het kantoor van de vestiging Home Instead DLZ te Laren is gebouwd volgens de nieuwste inzichten qua duurzaamheid: Warmtepomp, zonnepanelen, ledverlichtingen etc. Waardoor sprake is van een energieneutraal kantoor. Daarnaast werken we (bijna) papierloos en wordt het afval gescheiden. Meubilair waar geen normen aan verbonden zijn schaffen wij zo circulair mogelijk aan. Onze koffievoorziening is volledig fairtrade.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons gerust met uw vragen of bekijk onze vacatures.