Menzis Zorgkantoor

Het werkgebied van Home Instead Thuisservice DLZ valt onder Zorgkantoor Arnhem uitgevoerd door Menzis en Zorgkantoor Apeldoorn, Zutphen en omstreken (DLZ)/Zorgkantoor Zwolle (NM Veluwe) uitgevoerd door Zilveren Kruis.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Als u een Wlz indicatie van het CIZ heeft, dan heeft u ook recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner is ook goed op de hoogte van het zorgaanbod in uw buurt.
Er zijn verschillende onafhankelijke cliëntondersteuners actief. Op de websites van de zorgkantoren staat vermeld welke cliëntondersteuner actief is in uw regio met de bijbehorende contactgegevens, klik hier voor de informatie van Menzis en klik hier voor de informatie van Zilveren Kruis. Mocht u vragen hebben over de cliëntondersteuning, dan kunt u contact opnemen met het Menzis zorgkantoor via het contactformulier of met Zilveren Kruis zorgkantoor via het contactformulier.

Cliëntenvertrouwenspersoon

Iemand met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgt, heeft op grond van de Wet zorg en dwang recht op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon ondersteunt in het proces van omgaan (met onvrede) over geboden onvrijwillige zorg, opname of verblijf.
Home Instead levert geen onvrijwillige zorg en biedt geen verblijf, maar vind het wel belangrijk om te informeren over de mogelijkheid van een cliëntenvertrouwenspersoon. Op de website van zorgkantoren kunt u hier meer over lezen, klik hier voor informatie van Menzis zorgkantoor en klik hier voor informatie van Zilveren Kruis zorgkantoor.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons gerust met uw vragen of bekijk onze vacatures.