Cliëntenraad/RvT

Cliëntenraad

Sinds juni 2017 is er een cliëntenraad geïnstalleerd binnen onze vestiging.


De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Home Instead Thuisservice Eindhoven behartigt.

Elke instelling moet een cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De Wmcz gaat ervan uit dat cliënten van de instelling het beste kunnen opkomen voor hun eigen belangen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen op het gebied van zorg, behandeling en begeleiding.

Zonder die betrokkenheid kan zorg niet uitgaan van wat cliënten belangrijk vinden en dan schiet die zijn doel voorbij, namelijk: bijdragen aan een waardevol leven.
De cliëntenraad speelt hierin een belangrijke rol. Hij stimuleert dat zorgorganisaties mensen in staat stellen om mee te praten en mee te beslissen over de zorg.

De functieverdeling is als volgt bepaald:

  • Voorzitter: Dhr. W. van Thoor
  • Algemeen lid: Dhr. B. Flik
  • Algemeen lid: Dhr. R. Smits

Voor vragen/opmerkingen of andere zaken die u met de cliëntenraad wil bespreken, kunt u een bericht sturen naar het volgende emailadres:
cr.eindhoven@homeinstead.nl

Vanwege verschuivingen in de huidige bezetting van de cliëntenraad zijn we op zoek naar nieuwe kandidaten. Heeft u interesse? We staan u graag te woord om uw vragen hierover te beantwoorden. 040 - 341 00 11

 

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

Dhr. Joris Vergeest - eigenaar van Vergeest Metaalbewerking
Dhr. Geert-Jan Velings - National Salesmanager bij Amgen
Dhr. Marc van Wijk - financieel adviseur als zelfstandige

Kunnen wij u helpen?

Bel ons gerust met uw vragen of bekijk onze vacatures.