Cliëntenraad! Iets voor u?

Terug naar overzicht

Rijswijk – 1 juli 2019

Elke organisatie die zorg levert moet een cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De Wmcz gaat ervan uit dat klanten van de organisatie het beste kunnen opkomen voor hun eigen belangen. Zij zijn immers de ervaringsdeskundigen. Met die betrokkenheid kunnen wij onze zorg optimaliseren.

Voor deelname aan de cliëntenraad komen verschillende mensen in aanmerking. Allereerst natuurlijk de meest betrokkenen zelf: de klanten van Home Instead Thuisservice Delft e.o. Zij kunnen als geen ander inbreng leveren vanuit eigen ervaring. Ook iemand die nauw betrokken is bij de dienstverlening van onze CAREGivers is van harte welkom als cliëntenraadslid. Niet iedereen in een cliëntenraad hoeft alles te kunnen. Er zijn wel een paar algemene ‘criteria’ die voor alle leden gelden. Denkt u hierbij aan:

  • direct ervaring en/of betrokkenheid hebben met de zorg¬ en dienstverlening;
  • klantbelang voorop stellen;
  • onderscheid kunnen maken tussen eigen belang en klantbelang;
  • gemotiveerd zijn;
  • kunnen samenwerken;
  • voldoende tijd en inzet hebben;
  • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

Specifieke deskundigheid

Een cliëntenraad heeft ook mensen nodig die een specifieke deskundigheid hebben zoals beleidsmatige interesse, administratieve vaardigheden, juridische of financiële kennis. En niet te vergeten mensen die graag met de klanten contact onderhouden! Want het contact met de achterban is de motor van de medezeggenschap.
Bent u nieuwsgierig geworden wat een rol binnen een cliëntenraad betekent? Kijkt u dan voor algemene informatie op www.LOC.nl. U kunt vanzelfsprekend ook contact opnemen met Elles Goedhart.

(Tel. 085-8768794)

Kunnen wij u helpen?

Bel ons gerust met uw vragen of bekijk onze vacatures.