Cliëntenraad

De Cliëntenraad is er voor U!

Sinds september 2018 is de Cliëntenraad van Home Instead Thuisservice Midden-Brabant (HIT MB) geïnstalleerd. De inzet en betrokkenheid van de Cliëntenraad geeft HIT MB de mogelijkheid om haar doel nóg beter na te streven. Dit doel is ervoor zorgen dat u en/of uw dierbare op een verantwoorde manier zo aangenaam mogelijk in zijn of haar eigen vertrouwde leefomgeving kan blijven wonen.

De Cliëntenraad denkt mee en adviseert de directie van HIT MB over het beleid en de dagelijkse gang van zaken bij het bieden van zorg aan de cliënten. Om als Cliëntenraad onze taak zo goed mogelijk waar te maken hebben wij de inbreng en ervaringen van onze cliënten, hun familie en mantelzorgers nodig. Vragen en opmerkingen zijn dus van harte welkom!

Samenstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad van HIT Tilburg bestaat uit 3 personen die te maken hebben (gehad) met zorg voor hun naaste familie door CareGivers van HIT Tilburg. Deze personen zijn: Brigitte de Ruyter, Monique Groenen en Zina Sarantaki.

Hoe werkt de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad geeft feedback, adviseert en informeert de directie van HIT MB gevraagd én ongevraagd. Hiertoe vergadert de Cliëntenraad 4x per jaar. De verslagen van deze vergaderingen zijn voor iedereen (op aanvraag) beschikbaar.

Voor alle duidelijkheid: de Cliëntenraad is er niet voor individuele klachten van cliënten, daarvoor is de directie van HIT MB het aanspreekpunt.

Hoe kunt u in contact komen met de Cliëntenraad?

De cliëntenraad kan uw belangen beter behartigen wanneer u uw ideeën, signalen en wensen aan ons kenbaar maakt. Heeft u iets te vragen of op te merken, laat dit dan aan ons weten. U kunt uw bericht sturen naar het volgende emailadres: clientenraad.hitmb@gmail.com

Formeel

HIT MB is een erkende zorginstelling conform de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Elke WTZi-instelling moet een cliëntenraad hebben. Dit is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Met het instellen van de Cliëntenraad voldoen wij aan deze Wmcz verplichting.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons gerust met uw vragen of bekijk onze vacatures.