Omgaan met dementie – 3 tips

Terug naar overzicht

Als iemand in je omgeving dementie heeft, komt er veel op je af. Home Instead Thuisservice wil senioren maximaal leefplezier bieden in de eigen omgeving. Dat doen onze CAREGivers ook voor mensen met dementie. De diagnose dementie roept bij naasten vaak veel vragen op. Want hoe ga je om met een partner of familielid met dementie? En is het nog wel mogelijk om te blijven wonen in de vertrouwde omgeving? Als specialist in dementie weten wij dat er diverse oplossingen mogelijk zijn. In deze blog geven we 3 tips voor het omgaan met dementie.1. Ga in gesprek en leg dingen vast
Is bij een naaste in je omgeving de diagnose dementie gesteld? Wij adviseren om zo snel mogelijk samen in gesprek te gaan. Het is namelijk belangrijk dat iemand zelf aangeeft wat er in de toekomst wel en niet mag gebeuren. Keuzes vastleggen geeft duidelijkheid en zekerheid. Leg in ieder geval zo snel mogelijk vast wie de wettelijke vertegenwoordiger wordt. Wanneer dit niet op papier staat is het namelijk niet zeker dat de partner, kinderen of andere familieleden beslissingen mogen nemen. En dat is wel zo prettig om te weten wanneer de gezondheid van je naaste verslechtert. Zet op papier wie knopen door mag hakken als het gaat over medische behandelingen en wie verantwoordelijk wordt voor alle financiën. In ons ‘Actieplan voor succesvol ouder worden’ vind je tips om het gesprek over serieuze onderwerpen aan te gaan.

2. Breng structuur aan
Structuur is belangrijk voor mensen met dementie. Het geeft houvast, omdat het steeds lastiger wordt om grip op de werkelijkheid te behouden. Een aantal simpele aanpassingen zorgen dan vaak al voor meer rust. Hang bijvoorbeeld een duidelijk leesbare kalender en klok op. Stimuleer je naaste om de dagen en gebeurtenissen af te strepen nadat ze hebben plaatsgevonden. Een dagindeling helpt ook om grip te houden op het begrip tijd. Die vaste structuur begint al bij het tijdstip van opstaan. Vertel steeds hoe de planning van die dag is. De Memory Lane kan helpen om digitaal regelmatig contact te houden, lees er hier meer over.

3. Stimuleer de zintuigen
Zintuigen spelen een grote rol in ons leven. En voor iemand die ouder wordt en een vorm van dementie ontwikkelt zijn zintuigen zelfs nog belangrijker. Een goede gezondheid begint namelijk bij goed functionerende zintuigen. In een vroeg stadium van dementie kan je naaste waarschijnlijk nog aangeven of het gehoor of zicht voldoende functioneert. Dit is het moment om aanpassingen te doen aan bijvoorbeeld brillenglazen of het gehoorapparaat. Het extra stimuleren en vooral bewust worden van het horen, zien, voelen, ruiken en proeven van iemand met dementie, helpt bij de dagelijkse omgang.

Ieder mens beschikt over een voorkeurszintuig. Via dat zintuig ontvangen we de meeste prikkels, maar dit is ook het zintuig waarbij prikkels tot overprikkeling kunnen leiden. En dat te veel aan prikkels zorgt bij mensen met dementie voor onrust. Het wordt namelijk steeds lastiger om de ongewenste prikkels te negeren. Probeer te ontdekken welke prikkels bij jouw naaste zorgen voor positieve en negatieve effecten.

Draag je deels de (mantel)zorg voor iemand met dementie? Home Instead biedt een eigen, kosteloze, uitgave aan van het boek: ‘Mantelzorg, geloof in eigen kunnen’. Hierin geven we praktische handvatten voor de zorg van naasten. Bestel het boek hier.

Kunnen wij u helpen?

Bel ons gerust met uw vragen of bekijk onze vacatures.