Home Instead sluit zich aan bij G'oud

Terug naar overzicht

Het samenwerkingsprogramma G’oud is opgezet met de ambitie dat ouderen in onze regio een goed leven hebben. Om de ambitie waar te maken, is iedereen nodig. Daarom goed nieuws: G’oud groeit! Op 12 april 2024 heeft Home Instead samen met nog 3 organisaties de bestaande intentieovereenkomst ook ondertekend, waardoor in totaal 26 organisaties deelnemen in G’oud.

Uitdaging
De aankomende jaren staan we met elkaar voor een aantal grote maatschappelijke opgaven. Een daarvan is de vergrijzing, die ook in onze regio (Zaanstreek-Waterland) een forse uitdaging vormt. Het aantal alleenstaande ouderen neemt sterk toe, het aantal beschikbare woningen staat sterk onder druk, de zorgkosten groeien door, er is personeelsschaarste in de zorg en het aantal beschikbare mantelzorgers neemt af. De verwachting is dat door samenwerking beter en sneller aan deze uitdagingen kan worden gewerkt.

Regionale samenwerking
In 2021 sloegen maar liefst 18 organisaties, waaronder een afvaardiging van ouderen, de handen ineen om samen antwoorden te vinden voor deze uitdagingen. Ondertussen zijn er 26 organisaties aangesloten en richt G’oud zich op vier essentiële aandachtsgebieden: hoe kunnen we met elkaar passende zorg blijven leveren; wat kunnen oudere inwoners zelf en hoe kunnen we hen daarbij ondersteunen; hoe versterken we met elkaar het netwerk rondom de oudere inwoner; hoe zorgen we voor een goede woonsituatie, ook als daar zorg geleverd moet worden.

Dit sluit aan op de gelanceerde landelijke richtlijnen, zoals het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen Akkoord (Wozo akkoord). Hiermee stipt de Rijksoverheid steeds meer het belang aan van regionaal samenwerken.

Om concrete invulling te geven aan deze aandachtsgebieden zijn en worden projecten gestart. Daarbij kijken we onder andere naar de inzet van technologie, oplossingen in de wijk voor acute zorg en begeleiding, het ontlasten van mantelzorgers en het in beeld brengen van de woonzorgbehoefte in alle gemeenten.

Ook wij sluiten ons nu aan bij de beweging van G’oud. Samen met 24 andere organisaties en een vertegenwoordiging van inwoners gaan we aan de slag voor de oudere inwoner in Zaanstreek-Waterland. Zodat de inwoner gerust, gezond en goed oud kan worden in onze regio. 

Home Instead - G'oud

Kunnen wij u helpen?

Bel ons gerust met uw vragen of bekijk onze vacatures.