ISO-audit Home Instead Thuisservice Den Haag is een succes!

Terug naar overzicht

Bij Home Instead Thuisservice Den Haag doen we er alles aan om consequent aan de verwachtingen van de klant te kunnen voldoen. We streven continu naar procesverbetering waardoor we nog efficiënter te werk kunnen gaan.

Om onze constante kwaliteit te waarborgen en te meten maken we als Home Instead Thuisservice gebruik van de ISO-audit. Afgelopen week was het onze beurt, TÜV Nederland kwam langs bij 'Home Instead Thuisservice Den Haag' voor een individuele audit.

Dankzij de inzet van ons volledige team kunnen we u met trots vertellen dat we met vlag en wimpel zijn geslaagd voor de ISO-audit 2019!


Home Instead Thuisservice wordt ieder jaar geëvalueerd tijdens de ISO-audit.

Home Instead Thuisservice is sinds 2016 ISO gecertificeerd en heeft hiermee aangetoond te beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van de norm NEN-EN ISO 9001:2008. 

De certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse individuele evaluatie door TÜV Nederland, de ISO-audit.

De evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem heeft plaatsgevonden volgens het certificatiereglement van TÜV Nederland voor het toepassingsgebied: Het bieden van thuisservice aan senioren op het gebied van metgezelschap, ondersteuning in en om huis, niet medische persoonlijke verzorging, training en advies.


ISO 9001 certificering is bedoeld om een efficiënte bedrijfsvoering te bereiken en de kans op fouten en verspilling te minimaliseren, teneinde de kwaliteit van de producten en diensten te borgen en te verbeteren. Een bedrijf dat ISO 9001 gecertificeerd is toont aan het vermogen te hebben om consequent aan de verwachtingen van de klant te kunnen voldoen. 

Kunnen wij u helpen?

Bel ons gerust met uw vragen of bekijk onze vacatures.