De kracht van samenwerkende zorgaanbieders door Zilveren Kruis Zorgkantoor

Terug naar overzicht

Zorgaanbieders Home Instead Thuisservice Rotterdam en Aafje optimaliseren zorg vanuit de Wmo/Zvw. Klanten met dementie en onbegrepen gedrag kunnen daardoor langer en prettiger thuis wonen. Zolang het kan op basis van Wmo en ZvW. En als het eenmaal zover is, is de overstap naar de Wlz voor klanten een stuk prettiger.

De kracht van samenwerkende zorgaanbieders

Zorgaanbieders Home Instead Rotterdam en Aafje merken in de dagelijkse praktijk dat zorg vanuit de Wmo/Zvw onvoldoende aansluit bij de wensen en behoeften van mensen met dementie en onbegrepen gedrag. Mensen schuiven vaak de Wlz indicatiestelling voor zich uit omdat ze denken dat bij een Wlz-indicatie verhuizen naar een instelling hoort. En ook door de hogere eigen bijdrage die ze moeten betalen. Home Instead en Aafje hebben daarom de samenwerking opgezocht om de zorg thuis te optimaliseren voor deze groep klanten. Hoe zij dit realiseren, vertellen Erna Vogelzang, Manager Klantlogistiek bij Aafje en Rob Noldus, Directeur en eigenaar van Home Instead.

Lees verder via Zilveren Kruis Zorgkantoor