Via uw aanvullende zorgverzekering

Terug naar tarieven

Home Instead heeft een overeenkomst gesloten met Zilveren Kruis, Interpolis en ProLife zorgverzekeringen voor het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers met een aanvullende verzekering. U heeft recht op mantelzorgondersteuning, zonder zorgindicatie of een verwijzing van de huisarts. Het aantal uren waar u recht op heeft, is afhankelijk van het type aanvullende verzekering.

Mantelzorgondersteuning kan enerzijds worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering vanuit de mantelzorger en anderzijds in sommige gevallen ook vanuit de aanvullende verzekering van de senior zelf. De inzet van mantelzorgondersteuning gaat niet ten koste van de eigen bijdrage.

Als u als mantelzorger vanaf 2 sterren aanvullend verzekerd bent bij Zilveren Kruis dan heeft u recht op de inzet van mantelzorgondersteuning, zonder zorgindicatie of verwijzing van de huisarts. Deze tijdelijke vergoeding van noodzakelijke ondersteuning is ter voorkoming van uitval van de mantelzorger zelf of de mantelzorgontvanger. Het benodigd aantal uren worden door de zorgcoach toegewezen. Afhankelijk van het type aanvullende verzekering heeft hij/zij recht op een maximaal aantal uren. De mantelzorgvergoeding geldt maximaal één keer per kalenderjaar voor maximaal 3 aaneengesloten maanden.

  • Aanvullend 2 sterren: max. 96 uur per persoon per kalenderjaar
  • Aanvullend 3 sterren: max. 120 uur per persoon per kalenderjaar
  • Aanvullend 4 sterren: max. 144 uur per persoon per kalenderjaar
  • Extra vitaal: max. 24 uur per persoon per kalenderjaar
  • Verzekerd via een gemeentepolis*

*Dit geldt ook voor een groot aantal gemeenten die collectieve afspraken hebben gemaakt met Zilveren Kruis.

Mantelzorgers die aanvullend vanaf 2 sterren verzekerd zijn kunnen rechtstreeks contact opnemen met een zorgcoach van Zilveren Kruis via 071 751 00 52