Via uw aanvullende zorgverzekering

Terug naar tarieven

Ook in 2024 blijven Home Instead Thuisservice en Zilveren Kruis, ProLife en Interpolis hand in hand gaan. De voortzetting van onze samenwerking betekent dat mantelzorgondersteuning, ook in het nieuwe jaar, beschikbaar is via deze zorgverzekering. Het aantal uren waar u recht op heeft, is afhankelijk van het type aanvullende verzekering van de mantelzorger.

Dit betekent dat de zorgprofessionals van Home Instead ook in 2024 hun brede kennis, ervaring en ondersteuning beschikbaar stellen aan mantelzorgers die vanaf 2 sterren aanvullend verzekerd zijn bij de grootste zorgverzekeraar van het land. Het aanvragen van mantelzorgondersteuning kunt u als mantelzorger aanvragen via de eigen polis.

Deze tijdelijke vergoeding van noodzakelijke ondersteuning is ter voorkoming van uitval van de mantelzorger zelf of de mantelzorgontvanger.  Afhankelijk van het type aanvullende verzekering van de mantelzorger heeft de mantelzorger recht op een maximaal aantal uren. De mantelzorgvergoeding geldt maximaal één keer per kalenderjaar voor maximaal 3 aaneengesloten maanden.

  • Aanvullend 2 sterren: max. 96 uur per persoon per kalenderjaar
  • Aanvullend 3 sterren: max. 120 uur per persoon per kalenderjaar
  • Aanvullend 4 sterren: max. 144 uur per persoon per kalenderjaar
  • Extra vitaal: max. 24 uur per persoon per kalenderjaar
  • Verzekerd via een gemeentepolis*

*Dit geldt ook voor een groot aantal gemeenten die collectieve afspraken hebben gemaakt met Zilveren Kruis.

Mantelzorgers die aanvullend, vanaf 2 sterren, verzekerd zijn kunnen rechtstreeks contact opnemen met een zorgcoach van Zilveren Kruis via 071 751 00 52