Ouder worden en thuis wonen. Het kan!

“Steeds meer mensen proberen ouderdom uit te stellen en willen het ouder worden niet aanvaarden. De samenleving probeert ouderdom en gebreken uit te bannen en te negeren. Maar we moeten kijken naar de feiten; ouderdom komt met gebreken en de samenleving moet leren te accepteren dat mensen oud worden want het onmogelijke kan niet – Prof. Arnold Heertje, 81 jaar”.

Een andere kijk op ouder worden

Eeuwig jong en vitaal blijven of waardig en wijs ouder worden? Gelukkig hoeven we niet te kiezen maar kunnen we wel kiezen voor een waardige oude dag, ondanks de gebreken. Het goede nieuws is namelijk dat ouder worden voor een deel maakbaar is: een gezonde leefstijl , sociale contacten, maatschappelijk meedoen helpt om langer ‘jong te blijven’ en langer te leven. Soms is daar ondersteuning en hulp bij nodig en dan het liefst vanuit deze positieve invalshoek. Voor ons is ouder worden een natuurlijk proces waarbij de behoefte aan waardering, betekenisvol contact en zinvolle activiteiten voorop staat. Daarom ondersteunen wij senioren bij het behoud en verbeteren van welbevinden, een positief en betrokken sociaal netwerk en een veilige omgeving waarbij de senior zelf bepaalt hoe ‘het goede leven’, ondanks beperkingen, tot op hoge leeftijd behouden kan blijven.

Hoopvol perspectief

Wij dragen graag bij aan de oplossing van beperkingen die zich kunnen voordoen bij het ouder worden. Dat doen wij met informatie en advies tijdens een kennismakingsgesprek en dat doen onze CAREGivers terwijl zij u ondersteunen in de thuissituatie. Thuis omdat vooral daar het behoud van zelfregie en identiteit mogelijk is, ook in moeilijke situaties. Het is niet voor niets dat wij als Home Instead wereldwijd meer dan 60 miljoen uren per jaar aan ondersteuning thuis realiseren. Daarmee voorzien wij in een behoefte aan persoonlijke ondersteuning op maat en het vinden van antwoorden op alledaagse en praktische uitdagingen zodat ‘het goede leven thuis’ mogelijk blijft.

Thuis

Uit onderzoek blijkt dat 80 % van de senioren zo lang mogelijk thuis wil blijven wonen, ook wanneer de behoefte aan ondersteuning toeneemt. Thuis is meer dan de plek of het huis waar men woont. Het is vooral een vertrouwde plek met een verleden, herinneringen en gewoontes. Wij erkennen het belang van dit thuisgevoel dat onder druk kan komen te staan wanneer zorgprofessionals in huis komen. De privacy, de eigen identiteit en zelfbepaling wordt al snel door anderen overgenomen. Wij zoeken steeds naar oplossingen die passen in uw leven, uw ritme en aansluiten bij uw gewoontes. Dat doen we door goed te luisteren en te kijken waar u van houdt en wat u graag wilt.

REALISATIE WEBSITE ANEKIO