Home Instead opent vestigingen in ’t Gooi, Amstelland en Apeldoorn

Terug naar overzicht

(PERSBERICHT)

Home Instead Thuisservice biedt haar klanten niet alleen praktische hulp en persoonlijke verzorging, maar geeft vooral oprecht persoonlijke aandacht. "Echte aandacht maakt alles mooier", zegt Heleen Troost, franchiseondernemer van regio ‘t Gooi. "Ouderen hebben toenemend behoefte aan persoonlijke ondersteuning thuis, waardoor ze langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daarvoor biedt Home Instead een perfecte oplossing." Het accent ligt op het bevorderen van welzijn en het verhogen van de kwaliteit van leven. Ook wanneer dat leven, als gevolg van lichamelijke of geestelijke achteruitgang, moeilijker wordt. Gerard Bakker, franchiseondernemer van regio Amstelland weet dat “zelf aan het roer staan van je leven het gelukkigst maakt.” “Ik vind het belangrijk om zorg en aandacht te krijgen die je zelf wilt”, vult Angelino Martens aan, franchiseondernemer van regio Apeldoorn e.o.

Trend

De dienstverlening van Home Instead is een antwoord op de maatregelen die de overheid neemt om de zorgverlening aan ouderen betaalbaar en voor iedereen bereikbaar te houden. "Het overheidsbeleid maakt de senior steeds meer zelf verantwoordelijk voor het organiseren van zijn eigen zorg en ondersteuning", aldus Eric Kindt, directeur van Home Instead Thuisservice Nederland. "Een gevolg is dat senioren nu uit het aanbod een keuze kunnen maken die past bij hun wensen en behoeften. De bestaande, sterk op zorg georiënteerde voorzieningen voor ouderen kunnen daarin vaak onvoldoende in voorzien. Ons aanbod is in alle gevallen maatwerk, uitgevoerd door onze CAREGivers die we daartoe zelf opleiden."

Zo lang mogelijk thuis

Uit onderzoek blijkt dat zowel de thuis- als in een instelling wonende senioren betere zorg willen. Meer persoonlijke en langdurige aandacht, zorg op het moment dat het hen uitkomt én een eigen inbreng over de zorg die zij nodig hebben. Om de kosten van zorg terug te dringen zet de overheid sterk in op het zo veel en zo lang mogelijk thuis laten wonen van ouderen. Verzorgings- en verpleeghuizen verdwijnen grotendeels; alleen senioren met een hoge zorgvraagindicatie komen nog voor dergelijke opvang in aanmerking.

Home Instead Thuisservice

Home Instead Thuisservice is een niet-medische dienstverlener voor senioren. Home Instead Thuisservice Nederland maakt onderdeel uit van Home Instead Senior Care, ’s werelds grootste dienstverlener op dit gebied en actief lid van the World Dementia Council. Ruim 65.000 professioneel getrainde CAREGivers in twaalf landen verlenen jaarlijks ruim 50 miljoen uur dienstverlening aan (voornamelijk) ouderen. Home Instead Thuisservice Nederland heeft zeventien vestigingen waarvan twee eigen en vijftien franchise.