Home Instead Thuisservice wordt uitgelicht als 1 van de 25 goede voorbeelden binnen de WLZ-Zorg door het Zilveren Kruis Zorgkantoor!

Terug naar overzicht

Het Zilveren Kruis Zorgkantoor werkt met veel verschillende zorgaanbieders samen die zich allemaal inzetten voor de best mogelijke Wlz-zorg. In de nieuwe brochure ’25 goede voorbeelden in de zorg’ leest u hoe zorgaanbieders initiatieven hebben ingezet in hun organisatie en hoe deze bijgedragen hebben aan het welzijn van hun klanten en medewerkers. En… wij zijn 1 van deze 25 goede voorbeelden! Directeur Branding, Nicole Wilkes-Kindt vertelt graag meer over onze visie op goed werkgeverschap.

meer over onze visie op goed werkgeverschap.

Lees hier het artikel van Home Instead Thuisservice:

Home Instead Thuisservice is een niet-medische dienstverlener voor senioren thuis. Zij hebben een opvallend hoge werknemerstevredenheid. Home Instead Thuisservice heeft een landelijke eNPS van +38. Ter vergelijking: de eNPS van Actiz is gemiddeld -14. Opvallend is ook het aantal promotors (45%).

Hoe werkt het?

Werknemers hebben op 5 thema’s aangegeven wat voor hen belangrijk is:

 • Waardering en leiderschap: Hoe borgen jullie ‘ik kan mezelf zijn’? (93%)

Door de professionaliteit van reguliere zorg en het hart van mantelzorg toe te passen. Uitgangspunt voor een goede match tussen medewerker, de CAREGivers en de senior zijn onder andere overeenkomstige hobby’s en interesses. Zorg organiseren op basis van de kwaliteiten van de CAREGivers creëert betrokken medewerkers.

 • Relatie klant en CAREGiver: Een juiste match met klanten (91%)

Dit doen we door bij de sollicitatie en aanname goed te luisteren naar wat een CAREGiver wil en kan. Op basis daarvan maken we een match met een senior die zorgbehoevend is. Voordat de koppeling definitief is, maken de CAREGiver en de klant eerst kennis met elkaar, samen met de klantcoördinator. Geen wederzijdse match? Dan gaan we op zoek naar een passende match.

 • Het werk: voldoende aandacht voor de klant (92%)

Klantcoördinatoren (HBO-V) zijn verantwoordelijk voor het zorgplan, contact met het netwerk van de klant, het maken van roosters en het voeren van kwaliteitsgesprekken. Op deze manier kunnen CAREGivers doen waar hun passie ligt: zich focussen op klanten. CAREGivers blijven tenminste een uur per moment bij een klant om echt klantgericht te werken vanuit de persoonlijke relatie.

Tips voor andere zorgaanbieders

Tijdens trainingen aan CAREGivers focust Home Instead zich op service en dienstverlening. Zij zijn te gast, nemen geen dingen uit handen en stimuleren vooral hetgeen een klant graag zelf nog wil en kan. Ook gaan ze het gesprek aan met CAREGivers over ouder worden, om de klanten te benaderen vanuit een positieve kijk op ouder worden.

 • Home Instead kijkt niet alleen naar wat de klant graag wil, maar ook wat de kracht en passie van de CAREGiver is.
 • Zorg voor een goede match met als doel een langdurige, persoonlijke en professionele klantrelatie op te bouwen. Maar ook: Kleine supportteams die de CAREGivers kennen en ondersteunen.
 • Maak een scheiding in taken tussen ondersteunende supportteams en uitvoerende CAREGivers.
 • Gedreven vanuit het motto ‘CAREGivers are not a problem, they’re the solution’.
 • Gebruik elk moment van interactie zoals: een telefoontje na de eerste dienst, regelmatig telefonischcontact, inloopmomenten, een kaartje voor een bijzonder moment.

De basis voor de speerpunten van goed werkgeverschap bij Home Instead

Het creëren van de best mogelijke ervaring voor medewerkers, met de focus op binden, boeien en inspireren:

 1. Behoefte aan waardering voor medewerkers net zoals voor klanten
 2. Verbinding via persoonlijke relatie
 3. Continu werven van gepassioneerde medewerkers
 4. Investeren in training en opleidingen
 5. De cultuur is het fundament voor betrokken medewerkers

Bent u benieuwd naar de 24 andere goede voorbeelden volgens het Zilveren Kruis Zorgkantoor? Download hier de volledige brochure!