Jaarlijkse evaluatie tijdens de ISO-audit

Terug naar overzicht

Een belangrijke periode, ieder jaar opnieuw: de ISO-audit. Met trots kunnen wij mededelen dat we ook in 2022 opnieuw voldoen aan de eisen van de NEN-en ISO 9001:2015 certificering.

Jaarlijkse evaluatie tijdens de ISO-audit

Elk jaar doorloopt Home Instead Thuisservice de jaarlijkse, ISO-audit door TÜV Nederland. Sinds 2016 is Home Instead ISO gecertificeerd en toont hiermee aan te beschikken over een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de eisen van de norm NEN en ISO 9001:2015.

Met ingang van 2021 gaat een nieuwe driejaarlijkse auditcyclus in. Dit houdt in dat Home Instead een her-certificatie heeft doorlopen welke gevolgd zal worden door twee controle audits in 2022 en 2023.

In de week van 3 mei t/m 19 mei vond de jaarlijkse audit plaats. TÜV Nederland heeft volgens het certificatiereglement het kwaliteitsmanagement geëvalueerd voor het volgende toepassingsgebied: Het bieden van thuisservice aan senioren op het gebied van gezelschap, ondersteuning in en om huis, niet medische persoonlijke verzorging, training en advies.

Dit certificaat toont aan dat Home Instead op consequente wijze haar dienstverlening levert en dat deze voldoet aan de verwachtingen van de klant en van toepassing zijn op de wet- en regelgeving. En dat het kwaliteitsmanagementsysteem ook wordt gebruikt om op een doeltreffende manier de klanttevredenheid te verhogen.

De audit in 2021 is met succes doorlopen en dit betekent dat we het ISO 9001:2015 kwaliteitscertificaat weer met trots mogen uitdragen!

Home Instead Nederland, directeur Otto Mak; “Kwaliteitsverbetering is verweven in de manier van werken binnen onze organisatie. Het ISO kwaliteitssysteem ondersteunt ons in het realiseren van onze missie, met persoonlijke aandacht betekenisvolle persoonsgerichte ondersteuning bieden om bij te dragen in kwaliteit van leven van senioren thuis.

Het wederom behalen van de certificering is een bevestiging van de kwaliteit en professionaliteit van dienstverlening van Home Instead. Alle 43 franchisevestigingen van Home Instead zijn hiermee gecertificeerd.

Wat is ISO 9001?

ISO 9001 certificering is bedoeld om een efficiënte bedrijfsvoering te bereiken en de kans op fouten en verspilling te minimaliseren, teneinde de kwaliteit van de producten en diensten te borgen en te verbeteren. Een bedrijf dat ISO 9001 gecertificeerd is toont aan het vermogen te hebben om consequent aan de verwachtingen van de klant te kunnen voldoen.

Home Instead Thuisservice

Home Instead Thuisservice is een erkende niet-medische thuiszorgverlener voor senioren. Home Instead Thuisservice maakt onderdeel uit van Home Instead, ’s werelds grootste dienstverlener op dit gebied en actief lid van the World Dementia Council. Home Instead Thuisservice in Nederland is een sterk groeiende organisatie met vestigingen in 43 regio’s, van waaruit 2.200 CAREGivers maandelijks meer dan 110.000 uur dienstverlening aan senioren leveren.