Langer prettig en veilig thuis met muziek!

Terug naar overzicht

“Mevrouw Doelen kan ik weer een fijn en vertrouwd gevoel geven bij het opstaan ‘s ochtends door samen met haar haar favoriete nummers van ABBA te zingen tijdens het douchen en aankleden.”

In Nederland hebben ruim 250.000 mensen een vorm van dementie die in meer of mindere mate invloed heeft op hun leven en persoonlijk welbevinden. Gelukkig kunnen veel senioren met dementie thuis blijven wonen, mits de zorg en ondersteuning op een juiste wijze en gericht op de persoonlijke behoefte, kan worden georganiseerd. Voor hun partners en kinderen is de zorg vaak een zware last, vooral omdat bij progressie van de ziekte, ook het gedrag van de senior vaak verandert. Als mantelzorger heb je dan het gevoel dat je langzaam je partner, vader of moeder verliest.

CAREGIVER en mvr Doelen spelen muziek thuis

Als Home Instead Thuisservice gebruiken wij in onze ondersteuning van senioren met dementie wereldwijd beproefde en wetenschappelijk bevestigde alledaagse en praktische oplossingen die het mogelijk maken om langer prettig, gezond en veilig thuis te kunnen blijven wonen. Ook oplossingen om respectvol met moeilijk gedrag om te gaan en senioren met dementie actief te houden door hen te betrekken bij alledaagse activiteiten. Muziek is hierbij, zo is ook onze ervaring, vaak een belangrijk middel om contact te maken en rust te creëren. Omdat wij geloven dat muziek in het ondersteunen van senioren met dementie een belangrijk middel of toevoeging kan zijn, gaan wij in 2018 al onze 850 CAREGivers extra trainen met behulp van het Miracles of Music programma. Speciaal voor hen heeft Home Instead in samenwerking met het team van Miracles of Music een trainingsprogramma ontwikkeld in de vorm van Miracles of Music CAREGiver Meetings.

Voor CAREGiver Marijke is het inzetten van muziek bij haar zorg voor en ondersteuning van mevrouw Doelen het middel om contact te maken. Eerst wilde mevrouw niet uit bed komen en bleef hetliefst de hele dag liggen met haar nachtjapon aan, maar door ‘s ochtends binnen te komen en haar favoriete ABBA songs te zingen lukte het om contact te maken en vertrouwen te winnen. “Al na enkele keren stonden we samen al zingend in de badkamer en mevrouw kreeg weer zin om de dag te beginnen!”

Voor Home Instead Thuisservice past het thema muziek als standaard onderdeel van onze dienstverlening perfect in het al bestaande Alzheimer CARE programma. Belangrijk onderdeelvan dit programma is dat CAREGivers de aansluiting maken bij de persoonlijke situatie en samen met de senior in zijn of haar omgeving op zoek gaan naar zijn of haar levensverhaal. Door samen dingen te doen, door zintuigelijke prikkeling en door echt contact te maken houden zij senioren betrokken bij het alledaagse leven. Op die manier creëren we oplossingen thuis en zorgen we ervoor dat senioren in hun eigen vertrouwde omgeving prettig en veilig kunnen blijven wonen met behoud van kwaliteit van leven.