Maak ouder worden bespreekbaar

Terug naar overzicht

Senioren voelen zich het prettigst in de eigen woonomgeving. Zelfstandig blijven wonen kan echter steeds lastiger worden door veranderingen op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Wij weten dat het soms lastig kan zijn om hierover het gesprek aan te gaan met familieleden. Of dat initiatief nu komt vanuit de oudere zelf of de familie. Het wordt vaak als een hele stap ervaren om aan te geven dat dingen steeds moeilijker gaan. Volgens deskundigen is het verstandig dat kinderen van rond de 40 jaar hierover met hun ouders in gesprek gaan als zij rond de 70 jaar zijn. Bij Home Instead Thuisservice noemen we dit de 40/70-regel.

Praten over ouder worden is belangrijk en noodzakelijk. Branchevereniging Actiz is eind 2020 het programma ‘Praat vandaag over morgen’ gestart. Beide mogelijkheden geven jou als kind en/of mantelzorger handvaten om het gesprek over ouder worden aan te gaan.

Praat vandaag over morgen

Actiz, de branchevereniging van ongeveer 400 zorgorganisaties, is de campagne ‘Praat vandaag over morgen’ gestart. Omdat Nederland snel vergrijst zetten zij ook in op het aangaan van het gesprek over ouder worden. Dat is nodig, omdat de zorg voor de oudere medemens in de toekomst anders ingericht zal moeten worden. Met handige gesprekskaarten wil Actiz op een laagdrempelige wijze het gesprek voor iedereen gemakkelijker maken. De toegankelijke vragen geven een goed beeld over de behoeften van zowel de senior als de naasten. De vragen leiden tot gesprekken over geluk, lichamelijke ongemakken en zorgwensen in de toekomst. Ook is een 4-delige podcastserie gelanceerd waarin open wordt gepraat over ouder worden, de veranderende zorg en oplossingen hiervoor. Lees hier meer over de gesprekskaarten en tips van Actiz.

Het gesprek aangaan

Uit onderzoek binnen het netwerk van Home Instead is gebleken dat familiegesprekken vaak pas plaatsvinden als er sprake is van een noodsituatie. Wij hopen dat we met ons ‘actieplan voor succesvol ouder worden’ de drempel om het gesprek te starten iets verlagen. Praten over ouder worden is stap één. In 2008 lanceerden we de 40/70-regel, een programma waarmee we het belang over het aangaan van die moeilijke gesprekken onder de aandacht te brengen. In het actieplan worden concrete adviezen gegeven voor verschillende situaties. Hiermee hopen we het eerste gesprek voor familieleden toegankelijker te maken en we geven handvatten om direct mee aan de slag te gaan. Benieuwd naar onze tips en adviezen? Download het actieplan hier.