Prettig en veilig kunnen blijven leven in een dementievriendelijke omgeving

Terug naar overzicht

(PERSBERICHT)

Uit onderzoek blijkt dat een belangrijk bijkomend gevolg van dementie is dat mensen ook in een maatschappelijk isolement komen. Onze huidige snelle en prikkelvolle maatschappij is voor mensen met dementie een omgeving die vaak veel stress oplevert en ook onbegrip omtrent hun gedrag van andere deelnemers aan het dagelijkse leven. Deze stress en het onbegrip hebben tot gevolg dat mensen met dementie er voor kiezen om steeds minder deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en daarmee in een maatschappelijk isolement komen. “Een bezoekje aan een winkel of bijvoorbeeld het gemeentehuis kan voor iemand met dementie erg stressvol zijn. Besluiteloosheid, het herhalen van woorden en boosheid kan leiden tot onbegrip bij winkel- of baliepersoneel,” vertelt Bas Steenbergen van Home Instead Thuisservice. “Veel mensen weten niet hoe ze hiermee om moeten gaan en zo ontstaan onnodige communicatieproblemen, wat de situatie alleen maar verergert.”

De overheid heeft dit probleem ook onderkend en staatssecretaris Van Rijn heeft met de campagne ‘Samen Dementievriendelijk’ ingezet op meer herkenning en begrip voor dementie om daarmee een samenleving te creëren waarin ook mensen met dementie kunnen blijven deelnemen.

Home Instead Thuisservice heeft in dit kader een specifieke training ontwikkeld voor personeel van bedrijven en openbare instellingen als bijdrage aan deze campagne. “Wij leren medewerkers hoe ze kunnen omgaan met en reageren op de gedragskenmerken van dementie, zodat iemand zich meer veilig en op z’n gemak voelt.” Home Instead biedt deze training in de vorm van een workshop kosteloos aan, aan geïnteresseerde bedrijven en instellingen. “Wij dragen zo bij aan het meer dementievriendelijk maken van de Nederlandse samenleving”, aldus Steenbergen.

In Nederland zijn op dit moment circa 260.000 mensen gediagnosticeerd met een vorm van dementie. Dit aantal loopt naar verwachting op naar 538.000 mensen in 2040. Eén op de vijf Nederlanders komt in het dagelijkse leven in aanraking met (iemand met) dementie. De impact van deze ontwikkelingen op de Nederlandse samenleving is ingrijpend. Mantelzorgers van senioren met dementie geven aan dat 86% het huis minder vaak verlaat en 85% ziet de kwaliteit van leven beduidend verminderen. Thuis blijven is dan de minst moeilijke keuze en zo blijft 51% liever thuis. Mantelzorgers zijn bang dat bijvoorbeeld winkels en horecagelegenheden te druk en beangstigend zijn waardoor hun naaste nog meer in de war raakt of verdwaalt. Sociaal isolement voelt daarmee als een gedwongen keuze. Beter en meer begrip van de samenleving is erg gewenst.

Home Instead Thuisservice
Home Instead Thuisservice is een niet-medische dienstverlener voor senioren. Home Instead Thuisservice Nederland maakt onderdeel uit van Home Instead Senior Care, ’s werelds grootste dienstverlener op dit gebied en actief lid van The World Dementia Council. Ruim 65.000 professioneel getrainde CAREGivers in twaalf landen verlenen jaarlijks ruim 50 miljoen uur dienstverlening aan (voornamelijk) ouderen. Home Instead Thuisservice Nederland heeft veertien vestigingen waarvan twee eigen en twaalf franchise.