Vergrijzing van de Nederlandse samenleving: een wake-up call

Terug naar overzicht

Lees verder in de whitepaper van Motivaction en GreyOcean met als case Home Instead Thuisservice, betrokken ondernemerschap werkt!

Op dit moment behoren meer mensen tot de ‘generation silver’ dan tot de ‘boodschappers’ in de leeftijdscategorie 20 tot 55 van de millennials. Dit opmerkelijke gegeven zie je op straat: er loopt meer zilverkleurig haar dan pakweg 10 jaar geleden. En door de verdere vergrijzing zal het aantal senioren (55-plussers) de komende decennia progressief stijgen.

In 2003 was 14 procent van de bevolking 65 jaar of ouder, in 2040 zal dit percentage het hoogste punt bereiken en zijn toegenomen tot 23 procent. De schatting is dat het aandeel 55-plussers dan 35 procent van de totale bevolking uitmaakt. Deze toename is het gevolg van wat wel de ‘dubbele vergrijzing’ wordt genoemd: in absolute zin neemt het aantal senioren toe want de ouderen die er zijn worden gemiddeld ook nog wat ouder.

Dit heeft grote gevolgen: bij veel consumenten treedt er vanaf hun 55ste een verandering in het leefpatroon op. Zo verandert de gezinssamenstelling (kinderen gaan het huis uit) en dat betekent bijvoorbeeld dat er anders (minder) gekookt gaat worden en dat men anders op vakantie kan gaan (buiten de schoolvakanties). Deze veranderingen hebben een groot effect op het koopgedrag: waar eerst nog grote gezonde maaltijden voor het hele gezin moeten worden gekookt, is nu behoefte aan andere, makkelijkere producten en in kleinere hoeveelheden.

Gerichte marketing

In deze whitepaper leggen Motivaction en Grey Ocean AGEnSee een nieuwe visie neer waarmee marketeers hun marketingbeleid kunnen laden en waarmee seniore consumenten heel gericht en effectief zijn te benaderen. Een belangrijk deel van de whitepaper is ingeruimd voor het toelichten van zeven Soft Spots die een beeld geven van de krachten die een rol spelen in de belevingswereld van senioren ofwel het DNA van seniore consumenten.

Het effect van deze Soft Spots is uitgebreid geanalyseerd in het Mature Market Monitor-onderzoeksprogramma dat Motivaction en Grey Ocean AGEnSee al meerdere jaren uitvoeren. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vertaald in praktische marketingoplossingen.

Tot slot zijn er twee cases, Home Instead en Landal GreenParks, opgenomen die laten zien hoe de kennis en knowhow in de praktijk ingezet worden.

Zie ook het bericht in Marketing Tribune