Goed Werkgeverschap - Achterhoek

Terug naar overzicht

Onze visie op goed werkgeverschap

De belangrijkste schakel binnen onze organisatie? Dat zijn de medewerkers! Verspreid over het hele land zetten 3.000 medewerkers zich in om het leven van senioren thuis veiliger en comfortabeler te maken. Wij geloven dat succes begint bij goed werkgeverschap en werkplezier. Dat je kunt werken in een fijne omgeving waar in je je gewaardeerd en ondersteund voelt. Maar wat maakt een omgeving prettig om in te werken? En wat vindt de medewerker de juiste waardering en ondersteuning? In onze rubriek ‘Onze visie op goed werkgeverschap’ vertellen Franchiseondernemers over hoe zij de verbinding maken en houden met de medewerkers. Geven zij hun kijk op goed werkgeverschap en lichten ze uit wat de kracht is van persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Werkomgeving

Hoe omschrijven jullie het team van CAREGivers en Supportteammedewerkers in Achterhoek? 

Ons team is eigenlijk het ‘goud’ van onze dienstverleningZij maken (elke dag) mogelijk dat we onze beloftes naar de klanten waar kunnen maken.Het ‘noaberschap’ zit ingebakken in onze regio. Met elkaar dingen voor elkaar maken. Elkaar niet laten vallen, maar als het nodig is je wel uitspreken. 

Werkplezier

Wat is de definitie van werkplezier volgens jullie?

Dat de zweetdruppelvaakwordt ingehaald door de schaterlach, dat aan het eind van de dag alle klantvragen goed zijn beantwoord en de werkdag met een voldaan gevoel kan worden afgesloten. 

Wat maakt jullie vestiging zo leuk om voor te werken?

Omdat niet alleen de klant, maar ook de medewerker centraal wordt gezet. Het maken van de juiste match tussen klant en CAREGiver komt niet alleen ten goede aan de klant, maar ook zeker ten goede aan de medewerker. Werk dat niet in alle situaties als werk ervaren wordt is feitelijk een cadeautje. Zonder onze medewerkers kunnen we niet waarmaken wat we beloven.

 Als bonus mag je ook nog werken in een erg mooi stukje Nederland, waar wederzijds respect en geduld nog een groot goed zijn.

Verbinding

De kracht van verbinding. Waarom is het zo belangrijk om deze met de CAREGivers en Supportteammedewerkers te maken en te behouden? En hoe doen jullie dat?

Naast het kennismaken, de (basis)training, en het werkoverleg is er altijd één op één contact met de Klantcoördinator (zorginhoudelijk) en/of de Servicecoördinator (alle overige zaken). Aandacht voor ervaringen bij de eerste werkdagen, maar ook een kaartje bij de verjaardag en een belletje bij bijzondere gebeurtenissen horen daar ook bij. Tweemaal per jaar organiseren we een personeelsbijeenkomst met een informeel karakter, waar vooral het elkaar ontmoeten centraal staat.

Wat is de verbindende rol van het Supportteam voor de CAREGiver?

Elke CAREGiver heeft haar/zijn ‘eigen’ Servicecoördinator voor persoonlijk overleg.

De CAREGiver en de klant worden aan elkaar voorgesteld door de Klantcoördinator. Het Supportteam staat altijd klaar voor de CAREGivers met een luisterend oor, advies of om vragen te beantwoorden. Door deze verbinding op persoonlijk niveau ontstaat er tussen de CAREGiver en het Supportteam een vertrouwensband. Juist door deze band is het voor de CAREGiver toegankelijker om vragen te stellen, advies te vragen of een opmerking te geven. 
Ook buiten kantoortijd kan er gebeld worden naar de bereikbaarheidsdienst die zowel klant als medewerker kent. 

Feedback 

Hoe zorgen jullie ervoor dat de CAREGivers en Supportteammedewerkers medewerker zich gehoord voelen?  

Door laagdrempelig benaderbaar te zijn en altijd klaar te staan voor de medewerkers. Daarnaast vinden op gezette tijden evaluatiegespreken plaats en wordt er actief gereageerd op signalen uit rapportages of andere communicatiekanalen.

Op welke manier creëren jullie een veilige omgeving om feedback te geven?

Door het bovenstaande goed waar te maken in de praktijk.

Waardering

Hoe laten jullie zien dat de CAREGivers en het Supportteam gewaardeerd worden?

We spreken onze waardering uit en proberen dit ook over te laten komen door het organiseren van bijeenkomsten. We gaan serieus om met signalen en prijzen de medewerkers als ze iets bespreekbaar maken. Daarnaast uiten we dat via persoonlijke presentjes zoals bijvoorbeeld een kerspakket.

Waarderen jullie de medewerker met specifieke secundaire arbeidsvoorwaarden? Zo ja welke?

De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO. We verstrekken als extra arbeidsvoorwaarde aan iedere CAREGiver een telefoonvergoeding. De Supportteammedewerkers hebben allemaal de beschikking over een recente iPhone en de Klantcoördinators hebben daarnaast de beschikking over een laptop en een leaseauto.

Opleiding

De trainingen geven het vertrouwen om vanaf de start zelfverzekerd aan de slag te gaan. Waarom is dit zo belangrijk?

Naast het overbrengen van de richtlijnen van onze dienstverlening, waarbij belangrijk is de medewerkers mee te nemen in onze werkwijze en visie, is het verzorgen van opleidingen ook belangrijk voor het behouden van de verbinding en samenhorigheid.

Als organisatie zijn we specialist op het gebied van dementie. Zo bieden we de Alzheimer CARE Trainingen aan. Een training die de CAREGiver de juiste handvatten biedt om met vertrouwen het verschil te maken bij senioren thuis.

Toekomst

Zijn er nog bepaalde toekomstdromen als het gaat om het vergroten van werkplezier voor de medewerker? 

Elke dag leven we de droom. Corona de wereld uit zou deze droom nog mooier maken.