Dementie vriendelijke omgeving (DVO)

Uit onderzoek blijkt dat een belangrijk bijkomend gevolg van dementie is dat mensen ook in een maatschappelijk isolement komen. Onze huidige snelle en prikkelende maatschappij is voor mensen met dementie een omgeving die vaak voor henzelf veel stress oplevert en ook onbegrip van anderen over hun gedrag teweeg kan brengen. Deze stress en het onbegrip hebben tot gevolg dat mensen met dementie er al dan niet bewust voor kiezen om steeds minder naar buiten te gaan en daarmee in een maatschappelijk isolement komen.

Een bezoekje aan een winkel of bijvoorbeeld het gemeentehuis kan voor iemand met dementie erg stressvol zijn. Besluiteloosheid, het herhalen van woorden en soms zelfs ook boosheid kan leiden tot onbegrip bij winkel- of baliepersoneel. Veel mensen weten niet hoe ze hiermee om moeten gaan en zo ontstaan onnodige communicatieproblemen, wat de situatie dan alleen maar erger maakt.

De overheid onderkent dit probleem en heeft met de campagne ‘Samen Dementievriendelijk’ ingezet op meer herkenning, erkenning en begrip voor dementie om daarmee een samenleving te creëren waaraan ook mensen met dementie kunnen blijven deelnemen.

Als bijdrage aan deze campagne hebben wij een specifieke training ontwikkeld voor personeel van bedrijven en openbare instellingen. Wij leren de medewerkers hoe ze gedragskenmerken van iemand met dementie kunnen herkennen, hoe daarmee om te gaan en hoe hierop te reageren, zodat zowel de medewerker als degene met dementie zich meer veilig en op zijn gemak voelt. Wij bieden deze training in de vorm van een workshop kosteloos aan, aan geïnteresseerde bedrijven en instellingen.

Op deze manier dragen wij bij aan het meer dementievriendelijk maken van de Nederlandse samenleving.