Betrek andere familieleden of vrienden er op tijd bij!

Terug naar overzicht

Verdeel de rollen en verantwoordelijkheden, zelfs als de taken beperkt zijn, zodat de lasten worden verdeeld. Zelfs als je broer of zus ver weg woont, kan het diens verantwoordelijkheid bijvoorbeeld zijn om elke week te bellen of eens in de maand op bezoek te gaan, zodat jij en je gezin andere dingen kunnen doen.

Verdeel de taken en laat één familielid zich bezighouden met alle medische aspecten van de verzorging (gesprekken met artsen, informatie over medicijnen, etc.) terwijl een ander familielid bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor de boodschappen/maaltijden en iemand anders zich bezighoudt met het betalen van de rekeningen. Door de taken te verdelen, wordt iedereen meer betrokken bij de details van deze taken en kan je elkaar op de hoogte brengen van veranderingen, problemen, etc.

Communiceer met andere familieleden over je familielid. Als je je zorgen niet uitdrukt (bijvoorbeeld een verminderde gezondheid, de hoeveelheid tijd die je besteedt aan verzorgen, etc.), dan kan je niet verwachten dat je familieleden weten wat je denkt en voelt. Gebruik hierbij een ondersteunend communicatiemiddel.

Wees geen control ‘freak’. Als je elk aspect van de verzorging wilt controleren kunnen andere familieleden minder geneigd zijn om deel te nemen, aangezien ze denken dat je alles onder controle hebt. Als je alle hulp naar je toetrekt en dit niet deelt, begrijpt je omgeving niet dat het je teveel kan worden.

Als je geen familie hebt die je kan helpen, overweeg dan om vrienden, andere relaties, leden van de kerk of professionele ondersteuners, zoals de CAREGivers van Home Instead, in te schakelen.